30 procent av alla svenskar kan tänka sig att betala minst 20 procent mer för sina hygien- och hälsoprodukter om de är mer miljövänligt tillverkade, det visar en undersökning som hygien- och hälsoföretaget Essity låtit göra. Det är främst lokalproducerade produkter och återvinningsbara förpackningar som man är villig att betala mer för.

Att konsumera klimatsmart fortsätter att vara populärt bland många. Nästan en tredjedel av svenskarna (30%) uppger att de är villiga att betala minst 20 procent mer för sina hygien- och hälsoprodukter om de vore mer miljövänligt tillverkade. Det visar en undersökning från hygien- och hälsoföretaget Essity. Samtidigt skiljer sig siffrorna mellan åldersgrupperna. Nästan fyra av tio (38%) i åldersgruppen 18–25 år svarar detta – jämfört med en av fem (19%) i åldersgruppen 61–80 år.

Under det senaste året har många människor haft tid att reflektera över vilken påverkan deras handlingar har på andra människor och på naturen. För Essity är det viktigt att förstå hur vi kan stödja och möjliggöra för våra kunder och konsumenter att agera mer hållbart. Resultaten är glädjande och stärker oss i vårt arbete för en mer hållbar framtid, säger Axel Thegerström Edh, hållbarhetsansvarig på Essity.

När det kommer till frågan om vilka miljökriterier som svenskarna kan betala mer för hamnar lokalproducerat på första plats (29%). På andra plats kommer produkter som har återvunnet eller förnybart material i sina förpackningar (25%). Därefter efterfrågas hygienartiklar som har miljömärkningar, naturliga råvaror eller att de är återvinningsbara (24%).