Det här händer när 2G- och 3G-näten avvecklas

I september 2021 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att alla 2G- och 3G-nät i Sverige ska avvecklas. Beslutet tas i samråd med Sveriges telekomoperatörer för att kunna bana vägen för ännu bredare utbyggnad av de dominerande 4G- och 5G-näten. Operatörerna menar att det inte bara är antal användare som varit en faktor, utan även att 4G- och 5G-näten levererar högre kvalitet och samtidigt förbrukar mindre energi.

Tekniska och samhälleliga konsekvenser

De fyra stora operatörerna i Sverige har meddelat att 90 procent av deras kunder har redan abonnemang för 4G- och 5G-nät, men avvecklingen sker inte helt utan konsekvenser.

2G- och 3G-näten har använts i senare år för att styra maskiner, såsom övervakningskameror och larmtjänster, på distans. 3G har levt vidare och täckt taltjänster för äldre telefoner. Vissa fordon, i exempelvis kollektivtrafiken, kan också påverkas ifall fordonen har modem kopplade till 3G-nät.

Förberedelser för privatpersoner

För privatpersoner är konsekvenserna något mildare. PTS och Konsumentverket uppmanar alla som fortfarande använder 2G- eller 3G-nät för sin teknik att övergå till routrar som är kompatibla med 4G eller 5G. Enligt EU:s regler ska alla bilar vara utrustade med en eCall-funktion för nödfall, sedan 1 april 2018. Trygghetstelefoner som använder 2G-täckning kan fortfarande användas, beroende på vad ansvarig kommunen bestämmer, enligt Telia.

Tidsplan och framtidssyn

Avvecklingen började redan 2021 med Tele2 och Telia som kommit längst hittills. Alla fyra stora operatörer beräknas vara färdiga i sina respektive övergångar vid slutet av 2025. Avvecklingen är del av en större trend bland telekomföretag över hela Europa som gör sig av med de äldre näten.

Följande produkter och tjänster riskerar sluta fungera efter nedstängningen av 2G och 3G

  • Larmtjänster, som inbrotts-, hemtjänst- och båtlarm.

  • Uppkopplade värmepumpar och varmvattenberedare.

  • Robotgräsklippare.

  • Fjärrstyrning av värme och belysning i sommarstugor.

  • 3G-videosamtal – exempelvis för döva.

  • En mängd enklare typer av mobiltelefoner, så kallade funktionstelefoner (feature phones).

  • Videoövervakning/åtelkameror.

Källa: PTS