Idag lanserar Skatteverket sin e-tjänst för den obligatoriska fastighetsdeklarationen. Fastigheter runt om i landet kommer att få ett nytt beräknat värde främst baserat på försäljningsstatistik inom området mellan 2020 och 2022, en period då huspriserna var höga. Sista dagen att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den första november.

Det senaste årets kraftiga prisfall på husmarknaden kommer inte att tas med i beräkningen, vilket innebär att villaägare kommer att ställas inför skattekonsekvenser på grund av ett överdrivet taxeringsvärde.

Vad är taxeringsvärde?

Enligt Skatteverket är taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret, det så kallade nivååret.

Ny Maxgräns för i år

Den årliga fastighetsavgiften för småhus baseras på taxeringsvärdet och utgör 0,75 procent av detta värde, upp till en maxgräns som landar på 9 287 kronor enligt Villaägarnas beräkning.

Håkan Larsson, samhällspolitisk chef på Villaägarna kommenterar:

“Det är bara att konstatera att det totala skattetrycket på Sveriges småhusägare ökar i mycket snabb takt. Och det kommer samtidigt som småhusägarna sliter med högre räntekostnader och elpriser.”

och fortsätter:

– Enligt vår prognos kommer skattetrycket från fastighetsavgiften att öka från cirka 16 miljarder 2021, då den förra småhustaxeringen gjordes, till cirka 19 miljarder 2024. Det ökade skattetrycket beror inte bara på att takbeloppet höjs. Det beror även på att taxeringsvärdena ökat i snabb takt, vilket driver upp fastighetsavgiften på många orter som ligger under taket.

I tabellen nedan presenteras län i utefter hur mycket taxeringsvärdet har stigit sedan 2021

Län Höjt taxeringsvärde 2024 jämfört med 2021, (%) Prisnedgång från juli 2022 till juli 2023, (%)
Jämtlands län 43 -19
Gotlands län 38 -10
Västerbottens län 37 -15
Dalarnas län 35 -6
Skåne län 34 -10
Södermanlands län 33 -11
Gävleborgs län 32 -3
Stockholms län 31 -8
Kronobergs län 31 -9
Kalmar län 31 -8
Hallands län 31 -7
Värmlands län 30 -9
Örebro län 30 -6
Västmanlands län 30 -14
Uppsala län 29 -13
Östergötlands län 29 -7
Jönköpings län 27 -10
Västra Götalands län 27 -11
Västernorrlands län 27 -10
Norrbottens län 27 -9
Blekinge län 26 -5
Riket 31 -8

Källa: Skatteverket

Allmän information

I Sverige finns det drygt 2,4 miljoner småhusfastigheter, varav 36 000 ska deklareras. Småhusen taxeras normalt vart tredje år, men i speciella fall kan denna regel bortses ifrån.

Län Antal småhus Förändring, %
Stockholm 309 650 31
Uppsala 76 361 29
Södermanland 69 305 33
Östergötland 93 599 29
Jönköping 82 281 27
Kronoberg 49 493 31
Kalmar 81 739 31
Gotland 20 996 38
Blekinge 47 743 26
Skåne 265 047 34
Halland 91 064 31
Västra Götaland 355 927 27
Värmland 80 617 30
Örebro 66 096 30
Västmanland 55 613 30
Dalarna 100 830 35
Gävleborg 76 062 32
Västernorrland 67 226 27
Jämtland 51 554 43
Västerbotten 74 606 37
Norrbotten 76 587 27
Totalt 2 192 396 31

Källa: Skatteverket