20 % högre sparande till barn om ISK-skatten upp till 300 000 togs bort

En nyligen genomförd undersökning av Kantar Sifo Prospera, på uppdrag av Fondbolagens förening, har avslöjat intressanta insikter om svenska föräldrars sparbeteende för sina barn, speciellt i relation till skatt på investeringssparkonton (ISK).

Förändringar i sparandet till barn

Enligt undersökningen har antalet föräldrar som sparar till sina barn minskat jämfört med förra året, vilket kan vara ett resultat av de ekonomiska utmaningarna såsom inflation och högre räntor. Trots dessa utmaningar har majoriteten av föräldrarna (80 %) bibehållit sitt sparande på samma nivå som tidigare. Denna statistik visar på en stark stabilitet i sparbeteendet.

Sparmetoder och popularitet

Undersökningen belyser också vilka sparformer som är mest populära bland föräldrar. Fondsparande har ökat i popularitet till 71 %, medan sparkonton ligger på 46% och aktiesparande har minskat till 14 %. Det är intressant att notera att när det gäller sparande för barnbarn, så ökar aktiesparandet till 19 %.

Skattefrågor och sparande

Ett betydande inslag i undersökningen var frågan om skatt på ISK-sparande. ISK-kontot är det mest populära valet för barnsparande, men debatten om skattelättnader på belopp upp till 300 000 kr har varit i fokus. Enligt undersökningen skulle en sådan skattelättnad leda till att 21 % av föräldrarna skulle öka eller påbörja ett barnsparande. Detta pekar på en stark koppling mellan skattepolitik och sparvilja bland föräldrar.

Risk och könsskillnader i sparande

En annan intressant aspekt som framkom i studien var skillnaderna i sparandebeteende mellan män och kvinnor. Män tenderar att välja aktiefonder med högre risk för sina barns sparande, medan kvinnor oftare väljer räntefonder. Denna könsskillnad i sparstrategier kan ha signifikanta långsiktiga effekter på de sparade medlen.

Sparekonomen Philip Scholtzé om sparande till barn

Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening, betonar vikten av att föräldrar fortsätter sitt långsiktiga sparande till sina barn, trots de utmanande ekonomiska tiderna. Han lyfter fram kapitalförsäkringens växande popularitet som ett alternativ till ISK. Scholtzé understryker också behovet av att föräldrar förstår vilken typ av fond de investerar i, med tanke på att 1 av 4 föräldrar inte känner till detta.

Slutsats

Denna undersökning belyser flera viktiga aspekter av barnsparande i Sverige. Den visar hur ekonomiska och skattemässiga faktorer påverkar sparandebeteenden och understryker behovet av bättre kunskap och förståelse bland föräldrar när det gäller olika sparformer. Med rätt strategier och incitament kan fler föräldrar uppmuntras att spara för sina barns framtid.