Mjukvarubolaget 1KOMMA5°, en ledande aktör inom solenergibranschen, välkomnar det senaste beslutet från Skatteverket angående statliga subventioner för batterisystem kopplade till solceller. Skatteverket meddelar att enbart de batterier som ökar egenanvändningen av solel kommer att vara berättigade till statliga medel. Det framgår av ett pressmeddelande.

Egenanvändning av Solel Prioriteras

Detta beslut är en följd av att batterier inom frekvensmarknaden (FCR) inte optimerar användandet av solel utan istället skickar ut elen direkt i nätet. Detta gör att villaägaren skickar ut egenproducerad el i elnätet när det redan kan finnas ett överskott och måste köpa in el då elnätet är som mest ansträngt och därmed till ett högt elpris. Batterier kopplade till FCR lagrar inte den egenproducerade elen och bidrar därmed inte till huvudsyftet med bidraget.

1KOMMA5°: En Hållbar Strategi

Gunnar Jönsson, vd för 1KOMMA5°, uttalar sitt stöd för beslutet: “Vi stödjer Skatteverkets beslut att fokusera på batterisystem som bidrar till att öka egenanvändningen av solenergi och därmed minska beroendet av fossilbaserad elproduktion. Användningen av offentliga medel bör vara i linje med dessa mål.”

1KOMMA5° fokuserar på villornas energisystem utifrån ett helhetsperspektiv för att skapa reell nytta. Via det egna innovativa energistyrsystemet Heartbeat ökar villornas användning av el från sol och vind, vilket bidrar till att öka egenanvändningen och nyttjandet av förnybar el, helt i linje med Skatteverkets riktlinjer. Systemet kopplar samman husets stora energilaster, så som värmepump och elbilsladdning, och optimerar samtidigt laddning av batteriet till tider med solproduktion, vilket minskar behovet av el från nätet och ökar den egna användningen av solenergi vid den mest kostnadseffektiva tidpunkten på dygnet.

Kritik mot Kortsiktiga Lösningar

1KOMMA5° har också uttryckt kritik mot branschorganisationer som fokuserar på att maximera vinst genom offentliga medel utan att erbjuda helhetslösningar. Christian Günthner, talesperson för 1KOMMA5°, betonar vikten av att offentligt stöd och långsiktiga mål om CO2-neutralitet bör fokusera på självförsörjande och hållbara lösningar.

“För att nå våra klimatmål är det viktigt att vi inte bara tittar på kortsiktiga ekonomiska vinster, utan också på hur våra investeringar bidrar till en hållbar framtid. Vi tror på en framtid där varje hushåll kan bidra till energisystemet på ett sätt som är hållbart både för miljön och ekonomin,” säger Günthner.

1KOMMA5° fortsätter att vara en föregångare inom solenergibranschen, med fokus på hållbara och effektiva lösningar som gynnar både konsumenter och miljön. Med det senaste beslutet från Skatteverket ser företaget en ljus framtid för solenergi i Sverige.