Veckans TA – v22 2022-05-30
Förra veckan kunde återigen beskrivas som högvolatil. Det känns som att det var längesen index endast steg eller sjönk så där 0,10 procent. Många aktieindex befinner sig fortsatt i nedåtgående trender, dock kan vi konstatera att det inte hindrar index från att rusa kortsiktigt. Förra veckan kanske var början på ett långvarigt bear market rally, dock återstår det att se. I denna veckans avsnitt tittar vi närmare på OMXS30, Embracer Group och NDX.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -14,95
Time Frame: Daily
Under föregående veckan avslutades handelssesisonen för OMXS30 med en stark intradagsuppgång om 3,85 procent. Uppgången höll i sig hela dagen och stängningskursen för fredagen var även veckans högsta notering. Sedan 9 maj så är indexet upp närmare åtta procent och många talar om det är ett bear market rally som vi just nu ser. Jag kan se vissa positiva saker som har skett i grafen men skulle ända påstå att den negativa trenden fortsatt är intakt. 

Först och främst kan jag nämna det positiva, senaste dagarnas uppgång har inneburit att den fallande trendlinjen har tagits ut för tillfället. MA 20 tagits ut vilket indikerar ett förstärkt positivt momentum i ett kortare perspektiv. Fredagens stängningskurs ligger strax under MA 50 som kan fungera som ett pålitligt motstånd i en fallande trend. På ett liknande sätt fungerar MA 50 som ett stöd i uppåtgående trender. Uppgången innebar inte bara att MA 20 togs ut utan även det horisontella motståndet kring 2040. Enligt mig var det den viktiga motståndsnivån som björnarna tidigare visat relativ styrka vid. Om MA 50 tas ut tror jag att OMXS30 tar sikte på 2140 vilket enligt min syn är nästa tydliga horisontella motståndsnivå. Det är även av värde att hålla koll på fibnivåerna, speciellt 0,5 som noteras vid 2181. Om bear market rallyt håller i sig är det inte otänkbart att denna nivå skall testas av. 

I momtentumindikatorn MACD kan vi notera en högre botten som satts, samtidigt har det även printats en positiv divergens. Indikatorn noterera fortsatt värden under noll-nivån och det kan bli intressant att se om den nivån tas ut eller om det skapas en motreaktion vilket skulle kunna resulterar i en rekyl för OMXS30. RSI noterar höga värden relativt mot senaste tiden. Det fallande trendtaket har tagits ut och det ser onekligen ut som att siktet är inställt på 70-nivån.

Embracer Group
YTD: -9,68 %
Time Frame: Daily
Senast vi tittade på Embracer så talade jag om en potentiell bottenformation, närmare bestämt en dubbelbotten. Analysen släpptes 25 april och från min sida var det i mångt och mycket en intresseväckande spekulation. Då menade jag att köpsignalen sker när toppen mellan de två bottennivåerna tas ut vilket var 85 SEK. Fredagens stängningskurs var 87,17 SEK och därav har köpsignalen effektuerats.  

Med det sagt så har det hänt vissa intressanta saker sedan sist. Först och främst kan vi se att aktiekursen noterar sig över samtliga glidande medelvärden vilket är första gången det sker sedan 5 augusti 2021. Enligt mig är det ett tydligt styrketecken, i samma veva har även Point of Control nivån för det valda tidsintervallet tagits ut. Från bottennivån kring 64 SEK har aktiekursen rusat cirka 35 procent och man kan argumentera för att Embracer är kortsiktigt överköpt, med andra ord ska man vara försiktig med att jaga priset. 

Det jag vill se nu är att aktiekursen börjar konsolidera så att momentumet kan kylas av på ett hälsosamt sätt. Om detta sker är mitt bet att det är en fortsättningsformation som så småningom kommer leda till nya uppgångar. RSI noterar ett värde om 85 vilket är den högsta noteringen på väldigt länge. En annan intressant spaning är även balansvolymen som spikat uppåt rejält på sistone. Detta är attraktivt och något som gör att uppgången vi sett ändå är relativt övertygande. Jag är mer positivt inställd till aktiekursen tack vare att många tekniska pusselbitar har fallit på sin plats.   

NASDAQ 100 (NDX)
YTD: -22,30 %
Time Frame: DailyLikt S&P 500 så har en fallande huvudskuldra-formation kunnat utläsas ganska tydligt i dagsgrafen på sistone. Tidigt i maj kunde vi se hur indexet tog sig under den fallande nacklinjen, något som oroade många. Huvud-skuldror är prisformationer som tenderar att bekräfta trendskiften och därför är det något som många oroar sig lite extra för. När nacklinjen initialt togs ut så föll Nasdaq 100 rätt brant för att sätta en botten vid 11 500. I torsdags såg vi en stäningskurs marginellt över den brant fallande trendlinjen, något som fick marknaden att se lite ljus kortsiktigt. Dagen efter så avancerade indexet ytterligare 3,30 procent vilket innebar en dagsstäning ovanför den originella nacklinjen. 

Likt OMXS30 så kan man spekulera i början på ett större bear market rally och då är det återigen av vikt att hålla koll på de olika fibnivåerna. I och med uppgången så har indexet tagit sig över MA 20 och börjar närma sig den första fibnivån, 0,236. Det kan vara av intresse att bevaka denna nivå för att sedan agera, möjligtvis skall ett återtest genomföras av den fallande trendlinjen innan vidare uppgång eller så tar sig indexet över nivån direkt vilket är möjligt när momentumet är så starkt som det är.

Jag vill flagga för att man ska vara försiktig när det kommer till att jaga priset, indexet befinner sig fortsatt i en nedåtgående trend (se den tjocka vita linjen). Det är först när en högre topp följt av en högre botten noteras som det enligt mig är läge att ställa om till det positiva. Framgent kommer handeln förmodligen fortsatt karaktäriseras av hög volatilitet, se HV (Historisk volatilitet). Med det sagt kommer det stiga mycket men även sjunka mycket intradag och veckovis. Volatiliteten befinner sig i en stigande trend vilket kan översättas till att marknadsrisken även ökar. Det blir väldigt intressant att se hur denna veckans handel kommer att se ut. Kommer Nasdaq 100 lyckas hålla sig ovanför nacklinjen eller är det ett falskt utbrott som vi håller på att bevittna?