Avarn Security och SRS Security inleder ett strategiskt samarbete för att möta den ständigt ökande efterfrågan på holistiska och kvalificerade säkerhetstjänster. Det framgår av ett pressmeddelande.

Partnerskapet mellan de två branschledande bolagen är unikt i sitt slag på den svenska säkerhetsmarknaden och tillsammans önskar man skapa ett starkt mervärde för sina kunder genom kvalitativa helhetslösningar och utveckling av nya och innovativa tjänster inom Security Risk Management, för både för den nationella och den internationella arenan.

– I en alltmer komplex och svårtolkad omvärld kommer organisationer behöva arbeta mycket mer med proaktiv riskhantering och där ser vi att vi genom vårt partnerskap med Avarn Security kan möta de höga krav som kommer ställas på ett komplett och kvalitativt stöd genom att erbjuda det bästa från två världar, säger Louise Ringström Grandinson, VD på SRS Security.

Genom att bygga på båda bolagens styrkor och expertis kommer man tillsammans erbjuda en heltäckande portfölj av Security Risk Management-tjänster inom fysisk säkerhet, personalsäkerhet, cybersäkerhet och säkerhetsledning.

– Vi är båda framgångsrika inom våra respektive områden på säkerhetsmarknaden och har likvärdiga värderingar och sätt att se på kvalitet och leverans, och att kunna erbjuda våra gemensamma resurser är en av samarbetets stora styrkor, säger David Larsson, VD på Avarn Security.

Bolagen har för avsikt att avsätta gemensamma resurser för att ta fram nya och innovativa säkerhetslösningar där digitalisering, omvärldsbevakning och strukturerad informationsinhämtning kommer att utgöra viktiga utvecklingskomponenter.