Det nya avtalet har ett initialt ordervärde för ZignSec om minst 23 Mkr över fem års tid. Avtalet löper tills vidare men minst under fem år. I tillägg innefattar avtalet även en transaktionsbaserad komponent vilket kan innebära ytterligare löpande intäkter till ZignSec som vida överstiger det initiala ordervärdet. Avtalet rör lanseringen av en gemensamt framtagen tjänst för den tyska marknaden vid namn SCHUFA myConnect, där ZignSec levererar världsledande ID-verifieringstjänster för privatpersoner och företag.

Det framgår av ett pressmeddelande. Zignsec ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

ZignSec har haft ett aktivt partnerskap med SCHUFA under det senaste året vilket nu har mynnat ut i ett nytt avtal gällande lanseringen av SCHUFA myConnect, en helt ny generation av ID-verifieringsprodukter. MyConnect drar nytta av ZignSecs globala nätverk av verifieringstjänster samt den nya ”No-Code”-arbetsflödeshanteraren som inte kräver någon kunskap inom programmering. SCHUFA kommer initialt att lansera myConnect i Tyskland men planerar att senare expandera utanför Tysklands gränser.

SCHUFA, som är Tysklands ledande kreditbyrå, tillhandahåller tillförlitlig information för företag och privatkunder, med kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 6 miljoner företag.

Det initiala ordervärdet för ZignSec uppgår till cirka 23 Mkr under de kommande fem åren och bedöms ha potential till betydande ytterligare ordervärden, då ZignSec tar del av rörliga intäkter som genereras från samtliga kunder som ansluter sig till tjänsten samt att avtalet löper tills vidare men under minst fem år. Avtalet innefattar även en kommersiell överenskommelse som innebär att SCHUFA och ZignSec kommer att arbeta med försäljning av varandras tjänster på den europeiska marknaden.

För att få ordern i hamn har samarbete mellan ZignSecs olika dotterbolag varit starkt bidragande vilket demonstrerar styrkan i att vara ett större bolag med flertalet kompetenser som kan nyttjas över gruppen.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:
”Vårt senaste partneravtal med SCHUFA är en fantastisk nyhet. Det innebär inte bara betydande intäkter för ZignSec utan är också en vidare kvalitetsstämpel för den plattform som vi har byggt upp under de senaste åren. Jag ser fram emot de produkter som detta partnerskap kan skapa.”