ZignSec har, genom sitt dotterbolag Basis ID, signerat ett avtal med NetEase Inc. Det signerade avtalet är transaktionsbaserat, löper tillsvidare, och har ett garanterat minimivärde om cirka 650 000 kr per år. Dock är det indikerade värdet minst cirka 15 Mkr per år i omsättning till ZignSec baserat på antalet indikativa transaktioner som NetEase har kommunicerat.

Det framgår av ett pressmeddelande. ZignSec ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. Marknaden reagerade mycket positivt på PM:et.

NetEase är ett av Kinas största IT-bolag med bred expertis inom tekniktjänster som online-utbildning, e-handel och dataspelsutveckling. Bolaget är noterat på Nasdaq i Hongkong med ett börsvärde om cirka 74 miljarder USD och har över 28 000 anställda.

Avtalet innebär leveranser av digital onboarding, elektroniska ID-verifieringar samt PEP- och sanktionslistekontroller på den asiatiska marknaden för en dataspelsportal ägd av NetEase. Plattformen förväntas lanseras under andra till tredje kvartalet 2021. Med hjälp av Basis ID kan NetEase på ett effektivt sätt digitalisera och automatisera sin kundonboarding-process.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec:

”Att ha fått NetEase som kund ser vi som en stor bekräftelse på det förtroende och den legitimitet ZignSec och Basis ID har lyckats bygga upp gentemot marknaden. I och med avtalet har vi även identifierat den nya värdefulla kundgruppen dataspelsbolag där NetEase är en mycket god referens. Det visar också att vårt förvärv av Basis ID redan bär frukt vilket vi är mycket stolta över.”