Ziccum är verkligen på tapeten just nu, vilket inte är konstigt då deras patenterade teknik har möjlighet att lösa ett av världens just nu största problem – The cold chain. I presentationen från Aktieportföljen live i veckan talade VD Göran Conradson om Ziccums teknik LaminarPace med vilken bl.a. vaccin kan lufttorkas för att slippa förvaras i kyla. Han nämnde även att de har diskussioner med olika NGOs flera gånger i veckan, samt att det sista målet för 2020, bolagets första licens, kan komma under december eller dröja lite inpå kommande år.

Fast Company skrev en artikel om Ziccum nyligen, därefter Life Science Sweden häromdagen och i fredags omnämndes Ziccum i Dagens Nyheters nätupplaga. I artikeln från DN, som även publiceras i papperstidningen idag, skriver man om Pfizer som testar att frystorka sitt nya coronavaccin för att undvika förvaring i extrem kyla, något Göran säger att man troligtvis kan göra med LaminarPace och då få ett betydligt mer temperaturstabilt material, men tekniken har ännu inte testats på mRNA-baserade vaccin . Både Pfizer/BioNTechs och Modernas vaccin är mRNA-baserade till skillnad från Oxford/AstraZenecas vaccin som baseras på adenovirus. Ziccum har framgångsrikt torkat vaccin baserade på adenovirus och en patentansökan skickades in i januari 2019. Vaccin baserade på adenovirus från schimpanser har använts länge. Vaccinet anses säkert och förmodligen genererar en stark immunrespons som skyddar, AstraZeneca är i slutfasen av testerna. Ett vaccin baserat på mRNA har ännu aldrig blivit godkänt.

Vi har tagit kontakt med Göran för att klargöra lite av det som står i artikeln, samt fråga vad bolaget tänker sig för utveckling angående det White Paper som släpptes nyligen.

Hej Göran,

Efter artikeln i DN från i fredags så har det diskuterats mycket på sociala medier om följande citat:

“Än så länge gör bolaget bara studier för att kontrollera att tekniken inte förstör vaccinen. De har inte tittat på om vaccinen fortfarande har kvar sin effekt att stimulera antikroppar hos människor. Bolaget räknar med att själva börja testa vaccin på människor om drygt två år eller tidigare ihop med samarbetspartners.”

Kan du förtydliga detta?

Det är lite oklart om man behöver göra studier på människa av ett redan godkänt vaccin med ett något förändrat innehåll. Men förmodligen och för säkerhetsskull behöver man nog göra en mindre s.k. bridingingstudie där man mäter antikroppsresponsen. D.v.s att man får samma antikroppsbildning mellan originalet och den nya versionen. Detta beror dock var i världen man siktar på att sälja vaccinet. Det finns olika regelverk i olika delar av världen.   

Den som gör denna studie bör i första hand/gången vara den som redan har godkännande från myndigheter att sälja vaccinet i sin gamla form. Inget företag kommer att göra något överhuvudtaget utan en licens till vår IP. Licensen kan sedan struktureras på olika sätt med en up-front avgift för att ens få börja utvecklingsarbetet med en ny formulering. Sedan kan man tänka sig s.k. milestone betalningar triggas allteftersom framgångar i utvecklingsarbetet uppnås, med en royalty till oss när den nya vaccinformuleringen blir slutligen godkänd av myndigheter för försäljning. Vi har nyligen öppnat för att vi kan göra detta i ett mer nära samarbete med en vaccintillverkare, ett land/region, och myndighet. 

De studier vi gör nu är att säkerställa att vaccinet inte förlorar sin struktur, effektivitet i laboratorietester etc. Därefter kan tester, enligt ovan göras på människor.

Hur tänker Ziccum angående att bygga en egen modul i Lund, vad finns det för fördelar? Detta bygge är dessutom kostsamt och något ni förmodligen inte gör utan en samarbetspartner.

En eventuell licenstagare bör dessutom rimligtvis vilja bygga en egen modul på plats där de själva tillverkar sina vaccin.

Vi vill i första hand peka på att det är fullt möjligt att sätta upp en F/F anläggning med vår teknologi och visa på vad de stora fördelarna är från ett rent produktionstekniskt perspektiv. Sedan hur och var i slutändan detta görs återstår att se. Det vore kul att sätta upp en anläggning i Lund, men som du själv påpekar så kommer vi inte att göra detta utan en partner på plats. Dels behöver vi tillgång till godkänt vaccin i bulk, dels den s.k. regulatoriska filen. Det är mycket möjligt att det görs i direkt anslutning till en redan existerande anläggning för bulkvaccin. Fördelarna för oss att sätta upp en anläggning i Lund är att exemplets makt är stort, det blir så mycket mer konkret att visa på en fungerande anläggning, samtidigt som vi kan bygga upp en egen organisation. På så sätt kan vi ta en större kontroll och värde av slutprodukten än en licens.

Vad för samarbetsparter kan tänkas vilja finansiera en eventuell modul i Lund. En NGO möjligtvis?

Jo men precis en NGO kan vara en del av finansieringen. Andra delar kan vara olika former av offentliga medel, etc.