Medicintekniska utvecklingsbolaget Ziccum har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 1 december. Sista handelsdag på Spotlight Stock Market blir därmed den 30 november. Det framgår av ett pressmeddelande.

Noteringen är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, att bolaget uppfyller spridningskravet och uppdaterar sin hemsida i enlighet med First Norths regelbok.

Ziccum emitterar inga nya aktier i samband med listbytet och aktien kommer att fortsätta att handlas med kortnamnet ZICC. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Ziccum har upprättat en bolagsbeskrivning i samband med listbytet och utsett Erik Penser Bank till bolagets certified adviser.