Zebrain ska leverera digital coaching till 230 hotell

Idag meddelar Zebrain, den ledande digitala coachingplattformen i Norden, att de har ingått ett viktigt ramavtal med Strawberry, tidigare känd som Nordic Choice Hotels. Det nya avtalet innebär att Zebrain kommer att erbjuda sin banbrytande digitala coachingtjänst till ledare och chefer inom Strawberrys imponerande nätverk av 230 hotell, som sträcker sig över de nordiska och baltiska regionerna.

Zebrains unika digitala coachingprogram, som anpassas individuellt och levereras av högt certifierade coacher, har visat sig vara framgångsrikt när det gäller att främja beteendeförändring och utveckla humankapital på ett effektivt sätt. Det nya ramavtalet innebär att Zebrain blir den exklusiva partnern för Strawberrys övergripande satsningar inom ledarskap och samtidigt rekommenderad partner för enskilda hotell inom den nordiska koncernen.

I ett första pilotprojekt som genomfördes mellan oktober 2022 och april 2023 hade Zebrain möjligheten att delta i Strawberrys mentorskapsprogram. Under detta program erbjöds 20 hotellchefer och högre ledare regelbunden digital coaching. Resultaten från detta pilotprojekt var imponerande och visade på en positiv förändring hos deltagarna. Efter avslutat program rapporterade samtliga deltagare en märkbar förbättring: självledarskapet ökade med en imponerande 13 procent, självinsikten ökade med 20 procent, motivationen ökade med 8 procent och grundenergin, som omfattar välmående och bristen på negativ stress, ökade med hela 16 procent.

Sandra Janbell, Director Talent & Development på Strawberry, uttryckte entusiasm över det nya samarbetet: “Vi strävar alltid efter nya tillvägagångssätt för att främja och utveckla ledarskapet inom vår organisation. Samarbetet med Zebrain har mottagits mycket väl, och vi har fått positiv feedback från de som har haft möjlighet att prova tjänsten samt sett mätbara resultat. Vi planerar att fortsätta erbjuda coaching som en del av vårt mentorskapsprogram. Det nya ramavtalet med Zebrain underlättar också tillgången till coaching för fler inom vår organisation.”

Anna Bloth Karling, VD och medgrundare av Zebrain, delade sin entusiasm över det nya samarbetet och framtidsperspektiven: “Coaching har visat sig vara en effektiv metod för att utveckla individens potential, och genom vår digitala plattform gör vi coaching tillgänglig, effektiviserar processen och möjliggör mätbar framsteg. Resultaten från vår initiala pilot med Strawberry talar för sig själva, och detta nya ramavtal öppnar upp för spännande möjligheter att implementera coaching i större organisationer. Vi ser fram emot ett fortsatt och givande samarbete med Strawberry.”

Detta nya ramavtal mellan Zebrain och Strawberry markerar en milstolpe i möjligheterna att implementera digital coaching på en större och mer skalerbar nivå inom organisationer. Genom att förena Zebrains expertis inom digital coaching med Strawberrys starka närvaro inom hotellindustrin ser framtiden ljus ut för utveckling och förbättring av ledarskap och humankapital inom den nordiska och baltiska regionen.