Zaptec har på kort tid etablerat sig bland de främsta företagen inom laddsystem för elbilar i Sverige. Men även om efterfrågan på laddlösningar är stor är marknaden fortfarande omogen, menar Anna-Karin Andersen, VD för Zaptec Sverige.

Zaptec grundades i Norge, världens snabbast växande elbilsmarknad, och tog tidigt en ledande position inom smarta laddsystem för elbilar. 2019 tog Zaptec de första stegen in på den svenska marknaden och har sedan dess haft en kraftig tillväxt.

Under första kvartalet i år ökade omsättningen med 400 procent jämfört med samma period förra året. Idag har företaget tre anställda, ett nätverk av konsulter och över 170 återförsäljare i Sverige. Under 2020, det första hela driftåret, hade Zaptec Sverige 20 MSEK i omsättning och gjorde ett positivt resultat om 1,4 MSEK.

– Vår framgång bygger på högkvalitativa produkter som är enkla att installera och ett stort landsomfattande nätverk av certifierade återförsäljare, säger Anna-Karin Andersen, VD för Zaptec Sverige, som nu även stöttar Zaptec i att expandera till England och Tyskland.

Sverige och regeringen borde lära av Norge
– Det är en stor efterfrågan på laddlösningar i Sverige och det är positivt, men marknaden är fortfarande omogen. Här har Norge kommit betydligt längre. För att kunna elektrifiera fordonsflottan behöver laddsystemen vara intelligenta och kunna styra laster för att minska belastningen på elnäten. Detta framgår inte alltid i kravställningen från beställarna, vilket resulterar i att de riskerar köpa laddboxar som inte är framtidssäkrade, och det blir dyrt i längden, säger Anna-Karin Andersen.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har publicerat en rapport som visar att smart styrning av elbilsladdning kan möjliggöra en helt elektrifierad personbilsflotta i Norge med obetydliga nätinvesteringar.

– I Sverige finns en uppfattning att det krävs stora investeringar i elnäten för att möta ett ökat effektbehov för elbilsladdning, men genom smart styrning kan man ladda vid tidpunkter då elanvändningen är låg och det är även ett sätt för fastighetsägaren att minska sina el- och nätkostnader. Därför borde det vara ett krav på intelligenta laddlösningar för att få de investeringsstöd som finns idag, menar Anna-Karin.