Youple AB lanserar plattformen Bostadsskolan för att tillgängliggöra kunskap om bostadsmarknaden. Bostadsskolan samlar all nödvändig information om bosparande, bostadsköp och bolån på ett och samma ställe och gör det roligt och enkelt för bostadsköpare att lära sig mer om bostadsmarknaden.

Kunskap om bostadsmarknaden är svårtillgänglig och inför det första bostadsköpet är frågorna ofta många. Det skapar otrygghet för främst unga vuxna. Detta vill Youple ändra på och lanserar därför Bostadsskolan, en webbplats för all nödvändig kunskap om bosparande, bolån och bostadsköp. Bostadsskolan sänker kunskapströsklarna och stärker unga vuxna och deras närstående inför ett kommande bostadsköp.

– Bostadsskolan är ett viktigt verktyg i vår långsiktiga vision om en mer tillgänglig bostadsmarknad. Genom att samla all nödvändig information på ett och samma ställe gör vi unga förstagångsköpare och deras anhöriga tryggare och mer medvetna, säger Youples grundare och vd Diviesh Vithlani.

Brist på kunskap om bosparande, bostadsköp och bolån kan utgöra en tröskel in till bostadsmarknaden. Information som berättar om hela bostadsresan finns att hitta, men hittills har den varken varit samlad eller tydligt framställd. Dessutom är den sällan anpassad till unga som står i begrepp att köpa sin allra första bostad, med deras specifika utmaningar.

– Kunskap ger trygghet. Jag hade mängder av obesvarade frågor när jag stod inför min livs största affär för första gången, och jag tror att många kan känna igen sig i det. Bostadsskolan är den plattform jag själv hade velat ha, säger Hershem Kergai, projektledare för Bostadsskolan på Youple.

Bostadsskolan är användbar för både unga och äldre som söker fakta och inspiration inför ett bostadsköp. Den innehåller en stegvis guide till första bostadsköpet, en faktabank som reder ut relevanta begrepp och tematiska artiklar. Plattformen kommer successivt att utvecklas med ny kunskap och nya verktyg för köpare och säljare av bostäder.

Bostadsskolan finns tillgänglig på www.bostadsskolan.se.