Wibax, ett företag specialiserat på kemikalier, planerar en miljardinvestering i grön vattenkemi i Skelleftehamn. Denna satsning kommer att säkra Sveriges vattenrening och skapa cirka 50 nya arbetstillfällen. Wibax fortsätter att vara en viktig aktör inom samhällsberedskapen genom att erbjuda produkter för rening av dricksvatten. Det framgår av ett pressmeddelande.

I mars lanserade Wibax sin nya produkt, WiAl-G, som används för att rena vatten. Behovet av sådana produkter är stort och företaget spelar en viktig roll inom samhällsberedskapen. Nu planerar man för ännu en investering genom att bygga produktionsanläggningar för att rena vatten i anslutning till Wibax terminaler i Skelleftehamn.

Jonas Wiklund, VD för Wibax, förklarar att denna investering är 20 gånger större än den tidigare investeringen i WiAl-G och kommer att möjliggöra produktionen av ännu mer eftertraktade produkter. Dessa produkter kommer att komplettera företagets produktportfölj inom vattenkemi och efterfrågas av kunder inom olika industrier såsom papper- och massabranschen, gruvnäringen och batteriindustrin.

Investeringen är av betydande omfattning och för närvarande finns det endast två tillverkare av liknande produkter i Sverige. Dessa kemikalier används bland annat som flockningsmedel vid behandling av avloppsvatten. Jonas Wiklund framhåller att den nya produktionen kommer att använda lokala råvaror och grönt el producerad i norra Sverige.

Valet att placera produktionen i Skelleftehamn motiveras av kopplingen till industrin i norra Sverige. Med fler människor och fler industrier ökar behovet av vattenrening. I en osäker värld måste vi också se till att Sverige kan försörjas med vatten på ett säkert sätt på lång sikt.

Skellefteå kommun välkomnar både produktionen och de nya arbetstillfällena. Wibax betraktas som en viktig aktör inom den gröna omställningen, och kommunen är glad över att företaget återigen väljer att investera i Skellefteå. Evelina Fahlesson, kommunalråd i Skellefteå kommun, och Anja Palm, näringslivschef i kommunen, är överens om att investeringen inte bara skapar nya arbetstillfällen utan också stärker lokala värdekedjor och cirkulära affärsmodeller.

Wibax visar med denna miljardinvestering sitt engagemang för hållbarhet och gröna lösningar. Genom att expandera sin produktionskapacitet för vattenkemi i Skelleftehamn kommer företaget att spela en viktig roll i att säkra Sveriges vattenrening och bidra till den gröna omställningen i norra Sverige.