Wallenstam fortsätter sin satsning på montering av solceller i befintligt fastighetsbestånd. Just nu monteras 245 solcellsmoduler på Trollesundsvägen i Bandhagen. Hittills har totalt nästan 1 800 enheter monterats på drygt 3 100 kvadratmeter tak. En medveten satsning som bidrar till en klimatsmart vardag för Wallenstams hyresgäster och samtidigt beräknas generera över 509 000 kWh närproducerad förnybar energi. Det framgår av ett pressmeddelande.

Wallenstam var först i branschen att vara självförsörjande på förnybar energi med sin vindkraftsatsning. Under 2020 inventerades också hela fastighetsbeståndet för att undersöka förutsättningarna för installation av solceller. Ett arbete som nu har övergått i ett genomförande.

Om en elbil skulle laddas med all den elproduktion som genereras av Wallenstams nu pågående samt färdiga installationer kan den bilen köra 254 576 mil.

– Vår satsning på solceller är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete och ligger väl i linje med vårt klimatmål att minska CO2-utsläppen från fastigheternas energianvändning. Vindkraften producerar som mest på vintern medan solcellsanläggningarna har sin högsta produktion på sommaren. Det gör att kombinationen sol och vind är optimal för oss på Wallenstam säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef.

Utöver att analysera befintligt bestånd ses förutsättningarna för solceller över i samtlig nyproduktion. De hittills pågående samt färdiga projekten för solceller omfattar utöver fastigheterna i Bandhagen i Stockholm även några av Wallenstams fastigheter i Barkarbystaden i Järfälla, Umami Park i Sundbyberg samt Kvillebäcken, Elisedal, Mölndal och Kallebäcks Terrasser i Göteborgsområdet.

– I varje nyproduktion analyserar vi förutsättningarna för solceller. Det är ett resurseffektivt sätt att förse fastigheterna med el. Ett hållbart initiativ som gör att vi avlastar elnätet och samtidigt minskar vårt behov att köpa energi, Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Samarbetspartner för Wallenstams solcellssatsning i befintligt bestånd är Save by Solar, ett Uppsalabolag som har verksamhet över stora delar av landet.