Impact-bolaget WA3RM har säkrat 20 miljoner euro i den första stängningen av WA3RM Regenergy Developer Fund I. Investerare är den danska investmentfirman Selected Group A/S, som planerar att investera ytterligare 30 miljoner euro i fonden. Avsikten med fondens investeringar är att utnyttja industriella restströmmar för att på ett hållbart sätt producera livsmedel i växthus och landbaserat vattenbruk eller producera biobränsle. WA3RM Regenergy Developer Fund I har som mål att ta in 150 miljoner euro, med ett tak på 200 miljoner euro.

WA3RM är ledande på utveckling och finansiering av cirkulära och biobaserade industriella lösningar som använder restströmmar och COför hållbar produktion av livsmedel och biobränsle. Företaget har en växande portfölj av projekt såväl i planeringsstadiet som under utveckling i Sverige.

– Vi är väldigt glada över att Selected Group har beslutat att göra en avsevärd investering i vår första fond. Det är ytterligare ett bevis på att vårt hållbarhetsfokuserade erbjudande och vår affärsmodell är attraktiva för både investerare och samhället i stort, säger Michael Wiegert, vd på WA3RM Fund Management AB.

– Det är inte alltid lätt att hitta investeringar som är sunda ur både finansiellt och hållbarhetsperspektiv. Men i WA3RM har vi hittat den ideala partnern för att bidra till att göra ett bestående avtryck på samhället, säger Frederik Gundorph Olesen, vd på Selected Group A/S.

Investeringen på 20 miljoner euro i WA3RM Regenergy Developer Fund I kommer inledningsvis att fokuseras på den fortsatta utvecklingen av Regenergy Frövi AB, WA3RMs storskaliga industriprojekt i Lindesberg som just nu utvecklas vid BillerudKorsnäs pappersbruk i Frövi. När produktionen startar, under senare delen av 2023, kommer den 21 hektar stora enheten att producera upp emot 8 000 ton tomater och 4 000 ton jätteräkor per år och anställa uppskattningsvis 220 personer inom livsmedelsproduktion och distribution.

Ytterligare projekt är under planering inom ramen för WA3RM Regenergy Developer Fund I.

Investeringar kommer också att kunna göras både i helägda och delägda nystartade företag vars primära syfte är att ge betydande fördelar för klimatet, biodiversitet och andra hållbarhetsvärden genom att tillämpa nya applikationer för att utnyttja restströmmar från industriverksamhet inom livsmedel, foder och biobränsle. Detta kommer även att kompletteras med att erbjuda finansiering, processer, teknologi, infrastruktur, lokaler och fastigheter för de ändamålen.