Ett betydande samarbete

Fintechbolaget Vopy AB (publ) har tagit ett stort kliv framåt genom att ingå ett avtal med bKash, Bangladesh största digitala bank. Med cirka 70 miljoner kunder under bältet, bKash är inte bara en ledande aktör på den lokala marknaden utan också den första unicorn-startupen i landets historia, vilket skedde år 2021. Det nya samarbetet innebär att bKash kommer att använda Vopys white label-plattform för att ytterligare bredda sitt utbud av finansiella tjänster.

bKash, som är en joint venture mellan flera stora aktörer inklusive BRAC Bank, USA-baserade Money in Motion LLC, och internationella giganter som World Bank Group’s IFC, Bill and Melinda Gates Foundation, Ant Group och SoftBank Vision Fund, är under tillsyn av Bangladesh centralbank, Bangladesh Bank.

bKash: En finansiell jätte

Med sin närvaro i nästan varje hushåll, har bKash blivit synonymt med digitala finansiella transaktioner i Bangladesh. Företaget har vunnit titeln som landets bästa varumärke fem år i rad från 2019 till 2023, och mottog nyligen “Fintech Pioneer Award” från premiärminister Sheikh Hasina för dess framträdande roll i att forma den finansiella tekniksektorn i landet. Internationellt har bKash också erkänts, med en plats på Fortune tidningens “Change the World-lista” och som bästa digitala banklösning enligt Asia Money.

En ny era för remittances

bKash genererar betydande intäkter från remittances, främst från pengar som skickas till Bangladesh från utlandet. Med ambitionen att växa internationellt, ser bKash en stor möjlighet att även generera intäkter från avsändarsidan. Genom att integrera Vopys plattform, ser de en potential att ta en signifikant del av den internationella remittance-marknaden, särskilt från marknader som Storbritannien, EU, Dubai och Saudi Arabien där det skickades 21 miljarder USD till Bangladesh år 2022.

Sven Hattenhauer, VD för Vopy, delar sin entusiasm: “Med bKash starka varumärke och Vopys användarvänliga plattform, förväntar vi oss att snabbt ta marknadsandelar. Vår affärsmodell bygger på att ta en liten andel av varje transaktion, vilket kan uppgå till stora summor över tid.”

Expansion och nya tjänster

bKash har fått godkännande från Bangladesh Bank för att erbjuda bankkonton till medborgare som arbetar utomlands. Detta öppnar upp för en ny version av bKash-appen anpassad för utlandsarbetare som behöver banktjänster i Bangladesh, vilket möjliggörs genom Vopys teknik.

Investeringsmöjlighet

Efter 18 månaders förhandlingar är avtalet med bKash en viktig milstolpe för Vopy. Företaget genomför nu en nyemission för att stödja denna expansion. “Med det här avtalet förväntar vi oss att vår värdering kommer att öka markant. Investerare har fortfarande möjlighet att delta i emissionen,” tillägger Hattenhauer.

Om bKash

Sedan starten 2011 har bKash blivit en del av vardagen för miljontals människor i Bangladesh, erbjudande snabba och säkra digitala transaktioner. Företaget har även byggt upp ett omfattande nätverk av ombud och handlare, och blivit en central del av landets digitala ekonomi. Med en bred portfölj av tjänster, har bKash förblivit en ledande aktör i den finansiella inkluderingen i Bangladesh.