Proterra Inc. och Proterra Operating Company Inc. befinner sig i en frivillig konkursprocess enligt Chapter 11 i USA. Volvokoncernen har blivit utvald som den framgångsrika budgivaren i en auktion för tillgångarna i Proterra Powered-affärsenheten och kommer att förvärva dem för 2,3 miljarder kronor.

För att slutföra transaktionen krävs godkännande från konkursdomstolen i USA, och dess slutförande förväntas äga rum i början av 2024, under förutsättning av konkurrensgodkännande och andra specifika villkor.

De förvärvade tillgångarna inkluderar ett utvecklingscenter för batterimoduler och kompletta batterier i Kalifornien samt en monteringsfabrik i South Carolina. Genom detta förvärv kommer Volvokoncernen att komplettera sin nuvarande och påskynda utvecklingen av sina framtida batterielektriska produkter.