Volvo Cars och Eolus har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg. Partnerskapet bygger på en ambition att vindkraftsparken ska leverera el till Volvo Cars verksamheter på Hisingen. Det framgår av ett pressmeddelande.

I en tid då klimatkrisen är en global utmaning, tar Volvo Cars och Eolus ett avgörande steg mot en mer hållbar framtid genom att inleda ett samarbete kring Västvind, ett imponerande havsbaserat vindkraftsprojekt beläget utanför Göteborg. Det strategiska partnerskapet har som huvudmål att förse Volvo Cars verksamheter på Hisingen med ren och förnybar elenergi.

Framtidens elfordon och batteritillverkning

Volvo Cars, som har en ambitiös målsättning om att 2030 enbart sälja helt elektriska bilar, tar stora steg mot detta mål genom att säkra en pålitlig och hållbar elenergiförsörjning. Det inkluderar även den kommande batterifabriken som företaget bygger tillsammans med Northvolt genom det samägda bolaget Novo Energy.

“Världen står inför en massiv utmaning i och med klimatkrisen. Volvo Cars arbetar hårt för att minska koldioxidavtrycket från bilens hela livscykel, inklusive den el som används för att tillverka bilarna och deras batterier. Genom att satsa på el från havsbaserad vindkraft utanför Hisingen vill vi säkra våra möjligheter att få närproducerad, förnybar el till en rimlig kostnad,” säger Johan Lannering, chef för strategiska samarbeten på Volvo Cars.

Eolus – en nyckelspelare i omställningen

För Eolus, som är en ledande aktör inom vindkraftsbranschen i Västsverige, är partnerskapet med Volvo Cars av strategisk betydelse. Bolaget ser detta som ett sätt att aktivt bidra till Volvo Cars mål om att bli helt klimatneutralt till 2040.

“Att vi nu ingår ett partnerskap med Västsveriges ledande industriföretag är mycket glädjande. Volvo Cars har ett mycket tydligt mål om att bli helt klimatneutralt till 2040. Att vara en del av den resan är strategiskt viktigt för Eolus, och Västvind kan på ett konkret sätt bidra till Volvo Cars omställning,” säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Lösning på elbristen i Västra Götaland

Fram till 2030 förväntas efterfrågan på el i Västra Götaland närapå fördubblas, vilket innebär en betydande utmaning för elförsörjningen i regionen. Det är här Västvind kommer in i bilden. Projektet planeras att ha en installerad effekt om 1 000 MW med potential att producera imponerande 4-4,5 TWh förnybar el per år. Detta motsvarar hela Göteborgs nuvarande el- och effektbehov.

En hållbar framtid tar form

Ambitionen är att Västvind-projektet ska stå klart år 2029, under förutsättning att nödvändiga tillstånd beviljas. Havsbaserad vindkraft är den enda energikällan som kan leverera de enorma mängder ny elproduktion som behövs i regionen fram till 2030. Denna satsning harmonierar även med Västsveriges vision om att bli norra Europas centrum för framtidens elektrifierade fordon, batteritillverkning och världens mest klimatsmarta hamnlogistik.

Sammanfattning

Partnerskapet mellan Volvo Cars och Eolus kring Västvind vindkraftspark markerar en viktig milstolpe i strävan mot en mer hållbar och klimatvänlig framtid. Det är ett steg mot att säkerställa en tillförlitlig och förnybar energiförsörjning för Volvo Cars verksamheter samtidigt som det bidrar till att möta den ökande efterfrågan på el i Västra Götaland. Genom detta partnerskap skapas inte bara möjligheter för en grönare framtid utan också nya arbetstillfällen inom fordonsindustrin, vilket ytterligare stärker regionens ekonomi och hållbarhetsinitiativ.