Notering Volvo Cars avser notera sina aktier på Nasdaq Stockholm och gör i samband med det en nyemission som beräknas inbringa en bruttolikvid om cirka 25 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Potentiellt genomförs också en delförsäljning av aktier av huvudägarna. De institutionella investerarna AMF och Folksam innehar för närvarande 2,2 procent av aktierna i Volvo Cars genom preferensaktier. Efter noteringen avser AMF och Folksam att kvarstå som aktieägare i Volvo Cars genom innehav av noterade aktier.

Geely kommer att kvarstå som bolagets största aktieägare.

“Volvo Cars kommer därför att fortsätta att dra nytta av samarbete inom Geely-sfären som tillhandhåller värdefulla skalfördelar och marknadssynergier”, heter det i pressmeddelandet.

Första dag för handel beräknas vara under innevarande år. Ytterligare offentliggöranden om den tänkta noteringen görs när det är lämpligt, heter det.

Volvo Cars ambitioner för mitten av decenniet är en årlig försäljning om 1,2 miljoner bilar samt en ebit-marginal om 8-10 procent.

Vidare ska 50 procent av försäljningen utgöras av helt elektriska bilar och 50 procent av mjukvaruutvecklingen ske internt. Minskningen av koldioxitutsläppen per bil ska minska med 40 procent till 2025 med basår 2018. Vidare ska 50 procent av försäljningen ske via onlinekanaler.

Utdelningsnivåerna kommer att utvärderas årligen baserat på resultat efter skatt, finansiell ställning och investeringsbehov.