Volkswagen AG meddelade i dag att man kommer att göra en bedömning av möjligheten till en eventuell börsintroduktion (IPO) av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Volkswagen AG:s koncernledning och styrelse har ingått ett ramavtal som avspeglar diskussionerna mellan Volkswagen AG och Porsche Automobil Holding SE och som utgör en grund för de kommande stegen för att förbereda en eventuell notering.

  • Koncernledning och styrelsen ingår ramavtal och beslutar att bedöma möjligheten till en potentiell börsintroduktion
  • Volkswagen räknar med att dela upp aktiekapitalet i Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG i preferensaktier och stamaktier och att placera upp till 25 % av preferensaktierna
  • Porsche Automobil Holding SE skulle förvärva 25 % plus en andel av stamaktierna i Porsche AG
  • Porsche AG:s börsintroduktion (IPO) skulle utgöra nästa steg i Volkswagens omställning från tillverkare av märkesbilar till en vertikalt integrerad mobilitetsgrupp, vilket skulle ge ytterligare flexibilitet för att accelerera koncernens strategi NEW AUTO
  • En notering skulle ge Porsche AG större entreprenörsfrihet samtidigt som företagets värde utkristalliseras för Volkswagens aktieägare
  • Aktieägarna skulle erhålla en särskild utdelning på 49 % av den totala bruttovinsten i händelse av en lyckad transaktion
  • Anställda i Volkswagen AG kan ta del i koncernens framgångar med en engångsbetalning på 2 000 euro per anställd

Volkswagen AG meddelade i dag att man kommer att göra en bedömning av möjligheten till en eventuell börsintroduktion (IPO) av Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Volkswagen AG:s koncernledning och styrelse har ingått ett ramavtal som avspeglar diskussionerna mellan Volkswagen AG och Porsche Automobil Holding SE och som utgör en grund för de kommande stegen för att förbereda en eventuell notering.

Koncernens styrelse anser att en eventuell börsintroduktion av Porsche skulle vara ett viktigt nästa steg i den framgångsrika omställningen av Volkswagen till en vertikalt integrerad mobilitetsgrupp och en ledande leverantör av mjukvarubaserad och utsläppsfri mobilitet. Den faktiska genomförbarheten av en börsintroduktion beror på flera olika parametrar samt allmänna marknadsförutsättningar. Inga slutgiltiga beslut har fattats.

– Fordonsindustrin förändras i grunden. Volkswagen är fast beslutet att spela en ledande roll i en värld av utsläppsfri och självkörande mobilitet. Vi har satt rätt kurs med vår strategi NEW AUTO och tack vare våra solida kassaflöden kommer vi att investera med tydligt fokus på nya vinstpooler som batteri- och laddningsdrift, autonom körning och vår egen mobilitetsplattform under de kommande åren. En börsintroduktion av Porsche AG skulle ge oss ytterligare flexibilitet för att påskynda denna omställning. Porsche AG skulle få större entreprenörsfrihet och samtidigt fortsätta att dra fördel av synergieffekter från koncernen, sa Herbert Diess, Koncernchef, Volkswagen AG.

Jörg Hofmann, vice styrelseordförande för Volkswagen AG:
– Volkswagen tacklar de avgörande åren av omställning med tydligt fokus och kraft. Detta inkluderar även att ta vara på den potential som en förändrad struktur i koncernen kan erbjuda. Det är precis vad vi har kommit överens om. Utgångspunkten för alla överväganden är att Volkswagens innovativa kraft måste stärkas för att öka konkurrenskraften i framtidens viktiga frågor. Alla intressenter kommer att ha nytta av detta – även de anställda förstås.

VW skulle äga en majoritetsandel i Porsche AG – placering av upp till 25 % av preferensaktierna
I händelse av en börsintroduktion (IPO) förväntas aktiekapitalet i Dr. Ing h.c. F. Porsche AG delas upp i 50 % preferensaktier och 50 % stamaktier och upp till 25 % av preferensaktierna kommer att släppas ut på marknaden som en del av en eventuell börsintroduktion. Porsche Automobil Holding SE skulle förvärva 25 % plus en andel av stamaktierna i Porsche AG från Volkswagen AG till placeringspriset för preferensaktierna plus en premie på 7,5 %. Avsikten är inte att notera stamaktierna på aktiemarknaden. Volkswagen AG kommer även fortsättningsvis att ha en majoritetsandel och inkludera Porsche AG i sin finansiella redovisning genom en fullständig konsolidering. Det industriella samarbetet mellan Volkswagen AG och Porsche AG skulle fortsätta efter en börsintroduktion.

Anställda och aktieägare skulle gynnas av en eventuell notering
Volkswagen AG skulle kunna använda intäkterna från en potentiell börsintroduktion av Porsche AG för att påskynda Volkswagen-koncernens industriella och tekniska omställning. Detta inkluderar investeringar i att omvandla företagets globala produktionskapacitet till elbilar och finansiering av ytterligare tillväxt vid sidan av dessa värdeskapande faktorer. Vid en lyckad börsintroduktion skulle Volkswagen AG dessutom föreslå aktieägarna att dela ut en särskild utdelning uppgående till 49 % av den totala bruttovinsten från placeringen av preferensaktierna och försäljningen av stamaktierna.

QIA har i många år varit en värdefull och betrodd partner liksom en stor aktieägare i Volkswagen AG. Volkswagen AG välkomnar därmed QIA:s avsikt att även bli en strategisk investerare i Porsche AG:s preferensaktier som en naturlig utökning av den befintliga relationen.

Stephan Weil, Ministerpresident i Niedersachsen, som också är en stor aktieägare i Volkswagen:
– Den planerade börsintroduktionen av Porsche ger stora möjligheter till vidareutveckling av Volkswagen-koncernen som helhet och, framför allt, dess produktionssajter i Niedersachsen. Därför är delstaten positivt inställd till det presenterade ramavtalet och följer den fortsatta processen konstruktivt.

Anställda på Volkswagen AG och VW Sachsen GmbH skulle också gynnas av en potentiell börsintroduktion. Enligt nuvarande diskussionsstatus skulle omkring 130 000 anställda få en engångsersättning på 2 000 euro var genom ett medarbetardeltagande.

– Arbetstagarrepresentanterna i styrelsen stöder bedömningen av genomförbarheten. Ur vår synvinkel kan omorganisationer ske om förutsättningarna för de anställda är rätt och framtiden formas hållbart ur medarbetarnas intressen. En sak är alltid klar för oss: Konkurrenskraften på våra anläggningar måste vara en prioritet för att säkra arbetstillfällen i koncernen. Med de överenskomna skyddsåtgärderna skulle detta också vara fallet denna gång. Självklart kommer vi att fortsätta att noga övervaka processen och hjälpa till att forma den, sa Daniela Cavallo, ordförande i General and Group Works Council.

Delstaten Niedersachsen har dragit fördel av koncernens investeringar i omställningen och kommer även fortsättningsvis att göra det, bland annat vid Volkswagens huvudanläggning i Wolfsburg och dess övriga anläggningar. Som en del av koncernens planeringsrunda 70, har Volkswagen beslutat att investera ca 21 miljarder euro i bil- och komponentfabrikerna i Niedersachsen under de kommande fem åren. Här ingår Volkswagens projekt Trinity, en toppmodern elbil som kommer att erbjuda självkörande bilar till fler, liksom det moderna utvecklingscentret i Tyskland.