VO2 Cap Holding AB har idag ingått avtal gällande förvärv av, samt tillträtt, samtliga aktier i Borg & Owilli AB. Säljare av Borg & Owilli AB är DBMO Holding AB, som ägs av grundarna och entreprenörerna Mikael Owilli och David Borg.

Borg Owilli är en av landets ledande contentbyråer och omsatte 90 MSEK under 2021 med en EBITDA om 12,4 MSEK, motsvarande en ebitda-marginal om 13,8%. Bolaget har idag 49 anställda och är flerfaldigt prisbelönta.

Den fasta köpeskillingen uppgår till 55 MSEK varav 35 MSEK erläggs kontant och 20 MSEK erläggs i form av nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 8,50 kr/aktie. Tilläggsköpeskilling för Aktierna kan komma att uppgå till högst 62,5 MSEK baserat på Borg Owilli´s EBIT-resultat för de individuella bokslutsåren 2022-2025. Total köpeskilling kan därmed uppgå till högst 117,5 MSEK. VO2 tar nu ett viktigt strategiskt steg in i byråbranschen och breddar bolagsgruppen för ökade och nya intäktssynergier med lönsam tillväxt i fokus.

Borg Owilli är en av Sveriges ledande och mest prisbelönta contentbyråer, specialiserade inom strategi, produktion och distribution av innehåll. Borg Owilli grundades år 2016 av de två framstående entreprenörerna David Borg och Mikael Owilli. Bolaget har 49 anställda och kontor i centrala Stockholm. Borg Owilli gör framgångsrika helhetskoncept inom marknadsföring med produktioner såsom podcasts, video, redaktionella texter, copywriting, webbdesign och formgivning för paketering och distribution i olika mediekanaler. De har även utvecklat egna medie-IP såsom podcasts och webb-tv-kanaler. Bolaget har en stor kundbas med kända varumärken däribland SAAB, Pricerunner, Klarna, Essity, Garant och Filmstaden.

“Det har varit snart sju väldigt lärorika år i vårt bolagsbyggande. När vi nu tar nästa steg i vår tillväxtresa kommer vi tillsammans med VO2 kunna bygga upp ett powerhouse inom kommunikation och kommer på allvar kunna konkurrera med kommunikationsbranschens absolut största aktörer”, säger David Borg grundare/Vice VD Borg & Owilli AB.

“Vi är väldigt glada att nu bli en del av VO2 där vi kommer in i ett större sammanhang med kompetenta personer och affärsmannaskap som kommer skapa en rad nya affärsmöjligheter. Med VO2 i ryggen kommer vi få tillgång till de verktyg vi behöver för att kunna växla upp vår affär ytterligare. Det är en spännande resa vi har framför oss!”, säger Mikael Owilli, grundare/VD Borg & Owilli AB.

”Vi välkomnar hela teamet på Borg Owilli till VO2-familjen idag. Jag har följt David och Mike under lång tid och alltid varit otroligt imponerad av deras framfarter. David och Mike har byggt ett fantastiskt bolag som särskiljer sig på marknaden, genom både sin kreativa höjd i att skapa fantastiska kommunikationskoncept men också genom sin förmåga att skapa långsiktiga och nära kundrelationer. Grundarna står för ett entreprenörskap och en affär som passar perfekt in i VO2s bolagsgrupp där vi skapar intäktssynergier mellan våra bolag med tillväxt i fokus.”, säger Bodil Ericsson Torp, VD för VO2.

Transaktionen i korthet

  • VO2 har förvärvat och tillträtt Aktierna idag den 7 oktober 2022.
  • Den Fasta Köpeskillingen för Aktierna uppgår till cirka 55 MSEK, varav cirka 35 MSEK erläggs kontant och 20 MSEK genom nyemitterade aktier i VO2 till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie.
  • Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2022 har styrelsen idag beslutat om en nyemission till säljaren av Borg Owilli om 2 352 942 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 8,50 SEK per aktie.
  • Säljarna har ingått lock-up avtal avseende Aktierna som erhålls som del av den Fasta Köpeskillingen för en period av 12 månader från tillträdesdagen.
  • Utöver den Fasta Köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar komma att erläggas, baserat på Borg Owillis EBIT-resultat under räkenskapsåren 2022-2025 och beräknas separat för varje räkenskapsår, till ett maximalt sammanlagt belopp om cirka 62,5 MSEK.
  • Tilläggsköpeskillingarna regleras i anslutning till att respektive årsredovisning fastställs (dvs. i anslutning till Borg Owillis årsstämma 2023, 2024, 2025 respektive 2026).
  • Tilläggsköpeskillingarna kan komma att erläggas både kontant och genom nyemitterade aktier i VO2, till en teckningskurs som motsvarar volymviktad genomsnittlig betalkurs för VO2:s aktier på Nasdaq under de tio bankdagar som närmast föregår den årsstämma där respektive årsredovisning som legat till grund för respektive tilläggsköpeskilling har fastställts.