VNV Global säljer innehav i fyra bolag till Verdane

En strategisk avyttring som stärker kassan

VNV Global AB tillkännagav idag att de har ingått ett avtal om att sälja sina innehav i Booksy, Tise, James Edition och Carla till investmentbolaget Verdane. Denna betydande affär innebär en total köpeskilling på upp till 58 miljoner USD, med en initial betalning på 52 miljoner USD och en potentiell tilläggsköpeskilling på upp till 6 miljoner USD, beroende på de Avyttrade Bolagens framtida prestationer.

Prissättning nära senaste substansvärde

Den överenskomna köpeskillingen reflekterar en rabatt på 2,4% jämfört med de Avyttrade Bolagens värdering i VNV Globals senaste substansvärdeberäkning per den 31 december 2023. Den initiala betalningen på 52 miljoner USD (exklusive tilläggsköpeskillingen) motsvarar en rabatt på 12,5 % jämfört med samma värdering, vilket visar på en stark tilltro till VNV Globals värderingsmetoder för dess investeringsportfölj.

VD Per Brilioth kommenterar affären

“Vi är glada över att kunna offentliggöra denna transaktion som innebär ett betydande bidrag till vår kassa och stärker vår balansräkning. Vi ser också det faktum att prissättningen av transaktionen ligger nära vårt tidigare rapporterade NAV som en tydlig indikation på att vi kan vara trygga i vår värderingsansats för investeringsportföljen i stort. Vi är ledsna över att skiljas från fyra bra bolag men tror att Verdane kommer att vara ett starkt tillskott till deras respektive ägarkonstellationer och en aktieägare som kan stötta dem under kommande kapitel av deras resor.”, säger Per Brilioth i ett pressmeddelande.

Framtidsperspektiv

Med denna avyttring tar VNV Global ett strategiskt steg för att konsolidera sin finansiella ställning samtidigt som de skapar utrymme för nya investeringar och tillväxtmöjligheter. Affären med Verdane markerar slutet på ett kapitel för de Avyttrade Bolagen under VNV Globals ägarskap, men öppnar också dörren för nya äventyr och framgångar under ledning av Verdane.