Visma har ingått ett avtal om att lägga ett offentligt bud på 11,20 NOK per aktie för alla utestående aktier i House of Control Group.

House of Control utvecklar SaaS-lösningar för kontraktshantering och IFRS 16-efterlevnad till kunder i hela Norden och är noterat på Oslo Euronext Growth.

– House of Control levererar affärskritiska SaaS-lösningar som er ett bra komplement till våra befintliga produkter och vi är väldigt glada för den här möjligheten att bjuda in dem till Visma-familjen, säger Merete Hverven, Vismas koncernchef.

Offertpriset baseras på en premie på 60 procent av sluttkursen på 7 NOK per aktie den 23 september 2022 och är 65 procent högre än de sista 90 dagarnas volymvägda snittkurs på 6,77 NOK. Vismas bud sätter det totala aktiekapitalet i House of Control till ett marknadsvärde på närmare 689 miljoner NOK på fullt utspädd basis.

Ledningen i House of Control uppmanar enhälligt aktieägarna i bolaget att acceptera budet.

– Vi är redan en nöjd kund till House of Control och är imponerade över den unika kompetensen som finns i både ledningsgrupp och bland de anställda. Vi önskar behålla House of Control som ett eget bolag inom Visma-koncernen och knyta relevanta enheter till vårt eget ekosystem – samtidig som vi behåller bolagets unika drivkraft och kultur, lägger Hverven till.

“En ideell partner”
De största aktieägarna i House of Control, som tillsammans representerar 34 procent av det utfärdade aktiekapitalet, har signerat oåterkalleliga åtaganden att acceptera budet. Bland dessa finns Viking Venture, Luxor Capital Group, Bjørk Invest AS och de privata investeringsbolagen kopplade till House of Controls VD Lasse Stens och CFO Carl Fabian Flaaten.

– House of Controls programvara hjälper finansavdelningar i deras arbete att upprätthålla finansiell kontroll, spara tid, reducera risk och säkra regelefterlevnad. Våra fantastiska produkter används varje dag i hela Norden och att bli uppköpta av Visma är ett bevis på vad vår organisation har byggt upp. Vi ser fram emot möjligheten att fortsätta att växa och bygga House of Control tillsammans med Visma. Deras unika position, erfarenhet och expertis gör dem till en ideal partner för oss för att fortsätta vår lönsamma tillväxtresa, säger Lasse Sten, koncernchef House of Control.

Bakgrund och strategisk betydelse
En central drivkraft för Visma är att skapa produkter som effektiviserar våra kunders verksamhet bland annat genom utveckling av affärskritiska programvaror som hjälper dem med att följa gällande lagar och regelverk.

Ett framtida partnerskap med House of Control, med deras generiska eEnterprise-produkt och förmåga att ta sig in på nya marknader med en mycket stark säljkultur, representerar en unik möjlighet att bygga vidare på Vismas övergripande strategi.

Visma och House of Control tror att affären kan bidra till långsiktig tillväxt och framgång för båda parter.

Visma kommer att lägga budet senast den 7 oktober 2022, och slutförande kommer att vara föremål för vissa villkor, inklusive, men inte begränsat till, en minsta acceptansnivå på 90 procent och relevanta godkännanden från myndigheter.

Alla detaljer kring budet, inklusive alla villkor, kommer att inkluderas i handlingen som skickas till House of Controls aktieägare.

Om House of Control:

  • House of Control Group är ett teknikbolag som utvecklar SaaS-lösningar för avtalshantering och IFRS 16-efterlevnad. Finanschefer och finansavdelningar i mellanstora och stora bolag är huvudmålgrupp.
  • Privata och offentliga verksamheter använder programvaran för att hantera avtal och tillgångar, kommunicera med leverantörer och få en snabb översikt av verksamheten via dashboards. CFO-verktyget bidrar till minst fyra viktiga uppgifter: minska kostnader, spara tid, reducera risk och förbereda regelefterlevnad – samtliga oerhört viktiga för en väl fungerande ekonomiavdelning.
  • House of Control omsatte 177 miljoner NOK med en EBITDA på -28 miljoner NOK 2021. Bolaget hade vid utgången av föregående år 141 anställda och närmare 3 000 kunder.