Detta innebär att inköpsplattformen, samt personal och kunder kopplade till youPortal, nu övergår till Visma Proceedo AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

Stefan Norr, VD på Visma Proceedo AB, uttrycker sin glädje över förvärvet och betonar vikten av att kunna erbjuda youPortals användare och kunder en mer sammanhängande inköpsprocess från behov till betalning. Genom att kombinera spjutspetskompetenserna hos de två företagen förväntas en unik leverans kunna erbjudas till både befintliga och framtida kunder.

Förvärvet är en naturlig del av Visma Proceedos ambition att fortsätta växa inom både offentlig och privat sektor. Ett gemensamt kännetecken för de företag som Visma förvärvar är att de levererar framgångsrika molntjänster med hög kundnöjdhet och att det finns betydande tillväxtpotential inom respektive område. Genom att förvärva youPortal stärker Visma sin tillväxtstrategi inom området Purchase to Pay (P2P).

Joakim Fahle, VD på Logitall AB, ser förvärvet som en viktig möjlighet att erbjuda sina kunder en framtidssäkrad leverans där både säkerhet och innovation prioriteras. Han är övertygad om att Visma Proceedo kan erbjuda det som kunderna behöver både nu och i framtiden. Att bli en del av Europas snabbast växande mjukvarukoncern ses som en enorm fördel för Logitall AB och deras ambitioner att fortsätta utvecklas.

Förvärvet trädde i kraft den 3 juli 2023.