Visa stödjer kvinnliga företagare med stipendium – andra året i rad

Den svenska näringslivsarenan präglas av en obalans i könsfördelningen bland företagare, där endast 28 procent är kvinnor, vilket markerar den lägsta andelen i Norden. För att aktivt bidra till en mer gynnsam miljö för kvinnliga entreprenörer har Visa, i samarbete med organisationen IFundWomen, återigen lanserat stipendiet She’s Next. För andra året i rad kommer detta initiativ att tilldela tre framstående svenskbaserade kvinnoägda företag €10 000 vardera.

De utmaningar som pandemiåren förde med sig påverkade särskilt kvinnliga företagare. En nyligen genomförd studie av betalnätverket Visa avslöjar att 9 av 10 (90 procent) av de företag som drivs av kvinnor överlevde de svåra tiderna tack vare deras intensifierade insatser inom onlineförsäljning.

Trots detta ställs kvinnliga entreprenörer inom småföretagssektorn nu inför nya ekonomiska hinder på grund av turbulens på den globala marknaden. För att belysa dessa utmaningar har Visa återupplivat initiativet She’s Next för en andra omgång. Genom detta stipendieprogram kommer tre framstående kvinnoägda svenska företag att erhålla €10 000 var, tillsammans med möjligheten till företagscoaching genom Feminvest. Genom att injicera externt kapital och öka synligheten hoppas Visa skapa en mer fruktbar grund för kvinnliga företagare i Sverige.

På Visa strävar vi efter att forma en mer inkluderande ekonomi, och därför har vi som mål att stärka kvinnors närvaro inom företagsvärlden. Vi är övertygade om att kvinnliga entreprenörer spelar en avgörande roll för att driva tillväxt. Med She’s Next önskar vi lyfta fram betydelsen av kvinnligt entreprenörskap och tillhandahålla resurser där de har mest inverkan – särskilt i tider av ekonomiskt motstånd. Elena Fadeeva, marknadschef för Visa i Norden och Baltikum, förklarar: ”Stipendiet riktar sig till kvinnliga entreprenörer som är i behov av kapital för att kunna växa, driva eller finansiera sitt företag.”

För att vara kvalificerade för stipendiet krävs att företaget är registrerat i Sverige, har varit verksamt i minst ett år, har en fysisk eller digital närvaro samt innehar kvinnligt ägande på minst 51 procent. Ansökningsperioden för stipendiet sträcker sig från den 17 augusti till den 28 september.

Totalt kommer 18 kvinnoägda företag i Norden och Baltikum att belönas med Visas stipendium på €10 000 vardera. Sedan mars 2020 har Visa via She’s Next distribuerat mer än 2,87 miljoner dollar i stipendier till kvinnliga entreprenörer över hela världen.

Förra året tilldelades de svenska företagen Little Cirkus, Mermaid simskola och By Banoo vardera €10 000 inom ramen för She’s Next i Sverige, vilket markerar en värdefull hjälp för deras fortsatta utveckling och framgång.