Virtune AB, en pionjär inom kryptoinvesteringsprodukter i Norden, meddelade idag att man har fullföljt den planerade månatliga rebalanseringen för Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK / EUR. Denna ETP är noterad på Nasdaq Stockholm och finns tillgänglig i både svenska kronor och Euro. 

Fördelning före och efter Rebalansering

Fördelningen av tillgångarna i indexet den 31 oktober, innan rebalanseringen, såg ut som följer:

 • Bitcoin: 40,38%
 • Ethereum: 39,65%
 • Polkadot: 5,19%
 • Litecoin: 4,6%
 • Stellar: 3,96%
 • Chainlink: 3,55%
 • Uniswap: 2,67%

Efter rebalanseringen den 1 november justerades fördelningen till:

 • Bitcoin: 40,00%
 • Ethereum: 40,00%
 • Chainlink: 5,29%
 • Polkadot: 4,87%
 • Litecoin: 4,66%
 • Stellar: 2,91%
 • Uniswap: 2,27%

Trots rebalanseringen skedde ingen förändring i vilka kryptovalutor som ingår i Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK / EUR under denna period.

Syfte och strategi

Rebalanseringen av ETPn genomförs månatligen enligt Virtune Vinter Crypto Top 10 Index och oktober månads justeringar markerar den sjätte rebalanseringen sedan produkten noterades den 15 maj tidigare i år. Den regelbundna rebalanseringen syftar till att säkerställa att ETPn ständigt återspeglar de rådande marknadsförhållandena och effektivt kan absorbera volatiliteten på kryptomarknaden.

Marknadsutveckling och avkastning – 16,32 % i oktober

Virtune Crypto Top 10 Index ETP SEK uppvisade en positiv avkastning på +16,32 % för oktober och har sedan noteringen den 15 maj genererat en total avkastning på +14,36 %. Kryptomarknaden som helhet har haft en stark utveckling under oktober, med Bitcoin som ledare med en uppgång på 26 %. Även altcoins uppvisade en positiv trend, där särskilt Chainlink utmärkte sig med en imponerande uppgång på 38 %.

Framtidsperspektiv och marknadssyn

Marknaden är också fokuserad på de kommande besluten om Spot Bitcoin ETF-ansökningarna, med ett beslut från SEC som väntas den 10 januari 2024. Flera stora finansinstitut, inklusive BlackRock och Fidelity, har ansökt om att lansera sådana produkter, och ett godkännande förväntas ha en betydande inverkan på marknaden.

Bitcoin fortsätter att locka till sig kapital, särskilt i tider av ökad global likviditet och ekonomisk stimulans. Historiskt har dessutom Bitcoin-priset stigit efter halveringar, med nästa halvering planerad till april 2024.

Kryptovalutornas utveckling under oktober

 • Chainlink: +38%
 • Bitcoin: +26%
 • Polkadot: +10%
 • Ethereum: +6%
 • Stellar: +6%
 • Litecoin: +3%
 • Uniswap: -11%

Genom att noggrant följa marknadens utveckling och kontinuerligt justera sitt index, säkerställer Virtune att deras kunder är väl positionerade för att dra nytta av kryptomarknadens möjligheter.