Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar i Sverige, har tagit ett banbrytande steg genom att lansera Virtune Sustainable Bitcoin ETP på Nasdaq Stockholm. Denna innovativa Bitcoin ETP erbjuder investerare en hållbar exponering mot världens största kryptovaluta samtidigt som den kompenserar för koldioxidutsläpp för att nå koldioxidneutralitet.

En hållbar exponering mot Bitcoin

Bitcoin har seglat upp som den mest betydande kryptovalutan med ett marknadsvärde på cirka USD 502 miljarder och har revolutionerat sättet vi överför värde på internet. Med en begränsning på endast 21 miljoner Bitcoins fungerar det som ett skydd mot bankrelaterade risker och inflation över hela världen. Dess decentraliserade blockkedjeteknologi möjliggör säkra transaktioner utan behov av mellanhänder.

Virtune har nu tagit ytterligare ett steg mot att göra Bitcoin mer tillgängligt och hållbart för investerare i Norden genom att erbjuda Virtune Sustainable Bitcoin ETP. Denna produkt är 100 % fysiskt backad, handlas i SEK för svenska investerare och finns tillgänglig på Avanza och Nordnet. Det är ett öppet alternativ för institutionella investerare och privatpersoner som söker ett hållbart sätt att investera i Bitcoin.

Hållbarhet i fokus

Virtune har under 2022 och 2023 noga övervägt olika alternativ för att hantera hållbarhets- och klimatfrågor i samband med Bitcoin-investeringar. Efter en omfattande analys och sökning efter potentiella samarbetspartners valde Virtune att samarbeta med ClimatePartner Sweden AB (“ClimatePartner”). Genom detta partnerskap utförs beräkningar av de koldioxidutsläpp som Virtunes Bitcoin-transaktioner genererar, och Virtune kompenserar kontinuerligt för dessa utsläpp genom att investera i en mångsidig portfölj av certifierade klimatprojekt inom områden som naturbaserade lösningar, social påverkan och förnybar energi.

Christopher Kock, VD för Virtune, kommenterar:

“Virtune har alltid tagit ESG-frågor på största allvar, och vi är mycket glada över att kunna introducera en hållbar och 100% fysiskt backad Bitcoin-ETP. Detta markerar början på Virtunes arbete med att adressera klimatfrågor. Enligt vår uppfattning representerar denna produkt det enda hållbara ETP-alternativet för Bitcoin på den nordiska marknaden. Det finns en ökande efterfrågan på Bitcoin i Norden, både från institutionella och privata investerare, samtidigt som hållbarhetsfrågor är mer aktuella än någonsin.”

Virtune Sustainable Bitcoin ETP är en banbrytande produkt som erbjuder en möjlighet att investera i Bitcoin på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Med Virtunes engagemang för att minska kryptovalutans miljöpåverkan och främja klimatvänliga investeringar, kan investerare nu ta del av den digitala ekonomins tillväxt utan att kompromissa med sitt hållbarhetsmedvetande. Det här är en viktig milstolpe för den svenska och nordiska marknaden och ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar framtid.