Räntehöjningar, ökat utbud och osäkra bostadskonsumenter – bostadsmarknaden har gungat rejält sedan i våras. Ny statistik sammanställd av Fastighetsbyrån visar att priserna på bostadsrätter i Sverige stigit med 14 procent på fem år, medan priserna stått still på ett års sikt. Det skiljer sig dock en hel del mellan olika län och kommuner. På fem år har priserna i Skåne ökat mest med i genomsnitt 34 procent, medan Västernorrland hamnar i botten med en ökning på endast fyra procent. På kommunnivå är Vadstena den stora vinnaren.

Fastighetsbyrån har, med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik, sammanställt hur priserna på bostadsrätter i Sverige utvecklats på ett och fem år. Medelpriserna de senaste fem månaderna har jämförts med samma period för ett och fem år sedan. Bostadsrättspriserna på fem år har ökat med 14 procent på riksnivå, med tydliga skillnader mellan de olika länen. På ett år har priserna på bostadsrätter i Sverige stått still.

– Just nu har vi en turbulent bostadsmarknad och sjunkande priser. Osäkerheten hos konsumenterna är stor och många väljer att avvakta, vilket är en naturlig reaktion. Samtidigt gäller det att tänka långsiktigt med sitt boende och se hur just ens egen bostadssituation påverkas. På fem års sikt har priserna stigit rejält i många delar av landet, även om skillnaderna är stora. Och för många kan det vara ett bra läge att byta bostad eller ta sig in på marknaden, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Länstoppen – Skåne och Norrbotten i topp
På länsnivå står Skåne för den starkaste prisökningen procentuellt sett, med 34 procent på fem år. Tvåa på listan kommer Kalmar län med en ökning på 31 procent. Svagast utveckling under samma period har det varit i Västernorrlands län, fyra procent.

Starkast prisutveckling på ett års sikt har det däremot varit i Norrbottens län, plus nio procent. Svagast utveckling under samma period har det varit i Dalarnas län, där utvecklingen varit negativ med minus tio procent.

Kommuntoppen i procent – över 200-procentig ökning i Vadstena
Bland landets kommuner har bostadsrätter i Vadstena i Östergötland haft en urstark procentuell ökning på hela 229 procent på fem års sikt. Tvåa på listan är Vara, Västra Götaland, med en ökning på 151 procent, och på tredjeplats återfinns Karlsborg, också i Västra Götaland, med 133 procent. I botten hamnar Strömstad där priserna istället sjunkit med 23 procent under samma period.

För prisökningar på ett års sikt hamnar Vadstena också här i toppen med ett genomsnitt på hela 219 procent, följt av Flen med 105 procent och Svalöv med 67 procent. Svagast utveckling har det varit i Tidaholm där priserna sjunkit med 45 procent.

– Den höga procentuella ökningen beror till viss mån på att prisnivån låg något lågt för fem år sedan. Prisnivån ligger fortfarande lågt för en del lägenheter om man ser till grannkommunerna. Vi ser även att några få lägenheter i kommunen har stuckit ut med höga kvadratmeterpriser vilket har dragit upp helheten på genomsnittet, säger Li Jansson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Vadstena.


Länssiffror – Skåne i topp och Västernorrland i botten de senaste fem åren

Län Medelpris apr 2017-aug 2017 Medelpris apr 2022-aug 2022 Prisförändring senaste 5 åren Prisförändring senaste året
Skåne län 1 754 040 2 345 947 34% 4%
Kalmar län 1 127 057 1 475 321 31% -2%
Dalarnas län 1 143 390 1 469 937 29% -10%
Hallands län 2 087 954 2 683 138 29% 0%
Jämtlands län 1 562 312 1 968 958 26% -1%
Gävleborgs län 1 159 142 1 453 824 25% 2%
Västerbottens län 1 619 741 2 031 006 25% 3%
Jönköpings län 1 608 434 1 988 436 24% 2%
Östergötlands län 1 657 987 2 025 113 22% 3%
Värmlands län 1 316 322 1 594 917 21% -1%
Norrbottens län 1 224 589 1 483 253 21% 9%
Västmanlands län 1 320 843 1 556 596 18% -1%
Örebro län 1 429 444 1 670 886 17% -1%
Blekinge län 1 296 613 1 512 987 17% 8%
Södermanlands län 1 530 972 1 782 515 16% -4%
Kronobergs län 1 631 386 1 891 138 16% 7%
Gotlands län 2 186 149 2 471 588 13% 1%
Västra Götalands län 2 330 068 2 631 950 13% -2%
Uppsala län 2 220 219 2 443 208 10% -1%
Stockholms län 3 650 281 4 014 787 10% 1%
Västernorrlands län 1 056 223 1 093 986 4% 5%
Riket 2 477 610 2 821 452 14% 0%

Kommunsiffror, senaste fem åren – Vadstena kommun i topp

Vinnare kommun Förlorare kommun
Vadstena, 229% Strömstad, -23%
Vara, 151% Simrishamn, -16%
Karlsborg, 133% Härnösand, -11%
Flen, 121% Ludvika, -6%
Nora, 113% Tanum, -5%

Kommunsiffror, senaste året – Vadstena kommun i topp, Tidaholm i botten

 

Vinnare kommun Förlorare kommun
Vadstena, 219% Tidaholm, -45%
Flen, 105% Bromölla, -39%
Svalöv, 67% Simrishamns, -31%
Oskarshamn, 44% Borgholm, -27%
Lidköping, 44% Tanum, -26%

 

Om statistiken
Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla villaförsäljningar gjorda april 2017 – augusti 2017 med samma period 2022. Dessutom har försäljningspris på alla bostadsrättsförsäljningar april 2021 – augusti 2021 jämförts med samma period 2022 för att få en bild av det senaste årets prisutveckling. Det är den procentuella ökningen av medelpriset som redovisas. De kommuner som har minst 10 försäljningar under någon av perioderna är redovisade. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.