Med sin stora mängd mätparametrar, prognoser för enskilda fonder och unika ratingsystem har verktyget Fondly Analytics på kort tid tagit investerare och småsparare med storm. På två månader har över 3000 användare registrerat sig. Nu vill upphovsmännen hjälpa fler att optimera sitt fondsparande.

Fintechbolaget Fondly AB lanserade under våren Fondly Analytics, ett digitalt, molnbaserat verktyg där ratingen är kärnan. Fondly Analytics har på kort tid blivit marknadens främsta fondanalysverktyg, baserat på ekonometriska beräkningar och akademisk portföljteori. Sedan maj i år har över 3000 användare registrerat sig och verktyget har idag tillgång till mer än 500 analyserade och betygsatta fonder där rating och prognos kontinuerligt uppdateras.

Enligt grundarna Göran Farkas och Jonas Brodd, båda med lång erfarenhet av fondförvaltning, kvantitativ analys och programmering, går Fondly Analytics ett steg längre än konkurrenterna.

– Funktionen att kunna prognostisera sina fonder och portföljer är något helt nytt och en verklig edge i Fondly Analytics. Verktyget är helt automatiserat och presenterar fonddata som inte funnits tillgängliga tidigare. Enskilda rådgivare eller investerare får med vårt verktyg möjlighet att analysera, utvärdera, riskberäkna och prognostisera investeringar på ett modernt och effektivt sätt, säger Göran Farkas, vd.

Hjälpmedel för fondutvärdering
Fondly vill öka investerares insikter gällande fondsparande, Fondly Analytics blir ett hjälpmedel för fondutvärdering som tydliggör den enskilda fonden.

– Investerare ska kunna tjäna mer pengar genom bra fondval, men vi vill också bidra till att småsparare i högre grad kan fatta kloka, långsiktiga investeringsbeslut, baserade på fakta. Vi vänder på alla stenar för att hitta och förmedla sanningen om varje enskild fond. Det gör att användarna äger sina investeringar på ett helt annat sätt än tidigare och därför kan agera på samma villkor som stora, professionella investerare, säger Jonas Brodd.

Insikt är nyckeln
Enligt grundarna är det ökad insikt som leder till ett mer framgångsrikt sparande för den enskilda fondinvesteraren. Fondlys målsättning är att främja ett ekonomiskt hållbart sparande för fler.

– Fondly Analytics har marknadens största databas för fondberäkningar och en ny banbrytande riskskala. Genom ökad insikt kan vi hjälpa kunden att fatta mer välgrundade beslut. Vår mission är att bidra till en bättre fondvärld, avslutar Göran Farkas.

—————————————————————————————————-

Fondly AB grundades 2020 och erbjuder investerare och rådgivare marknadens främsta fondanalysverktyg, Fondly Analytics, baserat på ekonometriska beräkningar och akademisk portföljteori.

Göran Farkas och Jonas Brodd har i mer än 20 år förvaltat, analyserat och skapat investeringslösningar för stora och krävande investmentbanker, hedgefonder och olika professionella institutioner i Europa.

Fondly Analytics är ett högteknologiskt fondanalysverktyg som hjälper institutionella investerare och finansiella rådgivare att utföra ett professionellt och regelkorrekt arbete, samt privata sparare att välja och utvärdera fonder och därmed fatta mer välgrundade investeringsbeslut.