VibroSense Dynamics AB (VibroSense) har tecknat ett avtal med Genertec Universal Medical Group (UMCARE), för att ansöka om registrering av VibroSense Meter[®] II på den kinesiska marknaden. UMCARE gör bedömningen att det finns goda möjligheter att få ett regulatoriskt godkännande och registrering genomförd i Kina inom 12-18 månader.

Det undertecknade registreringsavtalet är en del i ett nyligen påbörjat samarbete mellan VibroSense och UMCARE, för att marknadsföra och sälja VibroSense Meter® II (VSM II) i Kina. Efter godkänd registrering hos det kinesiska läkemedelsverket National Medical Products Administration (NMPA), kommer VibroSense att inneha fullständiga rättigheter samt certifikat att sälja VSM II i Kina.

Enligt en preliminär genomgång kommer VSM II klassificeras som ett Medical Device klass II i Kina. Parallellt med registreringsavatalet förhandlar VibroSense och UMCARE om ett distributörsavtal, med målsättningen att UMCARE ska erhålla exklusiv rättighet att sälja VSM II i Kina. Distributörsavtalet planeras vara signerat senast under Q1 2022.

”Jag är mycket hoppfull inför denna stora möjlighet för VibroSense. Förhandlingarna med UMCARE har hittills gått ännu bättre än förväntat och jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med UMCARE för att nå ut med vårt bolags produkter på den kinesiska marknaden. UMCARE är en mycket stark partner som både har egna sjukhus och en etablerad infrastruktur för distribution, marknadsföring och försäljning i hela Kina”, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

”Vi är väldigt glada och optimistiska inför vårt samarbete med VibroSense Dynamics. Diabetes är ett stort och växande problem i Kina, där vi ser att VibroSense Meter II har en viktig funktion att fylla för att förbättra diagnostiken av diabetesneuropati ”, säger Leo Mengran Li, Product Sourcing Manager på Genertec Universal Medical Group.

Om diabetes i Kina
Enligt en uppskattning från American Diabetes Association (ADA) från 2020 finns det ca 130 miljoner patienter med diabetes i Kina, vilket gör landet till den största marknaden för diabetesvård i världen. Det finns omkring 36 000 sjukhus, varav 24 000 är privata och 12 000 är offentliga. Kostnaden för diabetesvården uppskattas till motsvarande 800 miljarder SEK per år.