Efter en sommar av förändringar har Viaplay Group beslutat att senarelägga publiceringen av sin rapport för tredje kvartalet 2023. Koncernens omstrukturering har varit i centrum för affärsnyheterna sedan i juli, när de presenterade en ny strategi som omfattade en rad initiativ.

Denna strategi inkluderade bland annat en förnyad fokus på den nordiska kärnverksamheten, expansion i Nederländerna och introduktionen av Viaplay Select. Samtidigt lade de fram planer för implementering av en ny operativ modell. Med ambitionen att optimera sin globala närvaro har Viaplay Group även övervägt att skala ner, ingå partnerskap eller helt lämna koncernens övriga internationella marknader.

Förändringarna stannade inte där. I ett försök att anpassa sig till marknadsförhållandena har de också övervägt prisjustering av sina produkterbjudanden i Norden, och initierat ett omfattande kostnadsbesparingsprogram. Dessutom undersöker företaget nu alla tillgängliga alternativ för att maximera sitt värde – allt från vidarelicensiering av innehåll, försäljning av tillgångar, nyemission, refinansiering av befintliga lån till potentiell försäljning av hela koncernen.

Sedan dessa meddelanden har koncernen vidtagit åtgärder som att minska antalet anställda med över 30 %. Många originalproduktioner har också lagts ned, och flera distributionsavtal har omförhandlats. På den ljusa sidan har Viaplay Group nyligen ingått ett spännande nytt partnerskap med Formel 1 i Nederländerna, vilket markerar ett viktigt steg sedan Viaplay lanserades där 2022.

Det återstår att se hur dessa förändringar kommer att påverka företagets ekonomiska resultat, men för tillfället får investerare och aktieägare vänta lite längre för att få en klarare bild av Viaplay Groups finansiella hälsa.

Fler detaljer förväntas när resultatet för tredje kvartalet till slut offentliggörs.