Vetel AB har förvärvat samtliga aktier i Induo AB. Visionen med förvärvet är att skapa en stark IoT-grupp där Induo kommer att ingå som specialist på IoT-hårdvara till B2B-marknaden. Vetel utvecklar idag IoT-lösningar för spårning och sensorteknik och vänder sig till både B2C och B2B-marknaden. Genom förvärvet uppnås flera synergier på kort och lång sikt. Induos tre delägare går i samband med förvärvet in som delägare i Vetel och kvarstår som anställda i Induo.

-IoT och 5G är här och växer kraftigt. Volymen data i näten förutspås öka med ca 30-40% årligen fram till 2026. I tillägg har vi det stora utbytesprogram från 2G, 3G till 5G som redan börjat. Tillsammans blir vi en mycket spännande IoT grupp med en stor kundbas inom företag och konsument och en växande andel tjänsteintäkter. Detta är starten på en mycket spännande resa inom IoT, säger Kristoffer Lind, styrelseordförande i Vetel AB.

-Vi är övertygade om att detta är rätt steg för Induo. Vi har ett stort kunnande och bästa produktsortimentet och en stor och ökande kundbas och vi ser framemot att nu utvecklas tillsammans och dra nytta av varandras styrkor i en starkt växande marknad, menar Björn Moberg, grundare Induo AB

-Det här är en win-win för båda parter och stärker ytterligare vår konkurrenskraft inför framtiden, säger Mikael Flodström, Sales Manager Induo.

-IoT-marknaden växer kraftigt de närmaste åren inom både B2B och B2C och genom förvärvet får vi möjligheten att växla upp verksamheten ytterligare, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer Induo.