Veckans TA – v11 2022-03-14

Denna vecka tittar vi närmare på den tekniska biten för norska Zaptec, danska Novo Nordisk och svenska SolTech Energy. Deras prestation i år varierar rent avkastningsmässigt men ingen av de har tagit en allt för stor smäll som följd av Ryssland-Ukrainakrisen. Kriget fortsätter tyvärr att ha en väldigt tråkig utveckling, dödsantalet ökar för varje dag och fler ukrainare tvingas fly sitt land. Som följd är börsen fortsatt volatil samtidigt som CPI (Consumer Price Index) kom in på 7,9 % (mat och energi är inkluderat). Med andra ord spökar inflationen fortsatt och det är väldigt vanskligt att sia hur kriget kommer påverkar den globala ekonomin på längre sikt.

Zaptec (ZAP)
YTD: -17,58 %
Time Frame: Daily

Zaptec, Daily

Zaptec gjorde sin lägsta notering sedan augusti 2021 i måndags förra veckan och var alltså som lägst nere på 38 NOK per aktie. I fjol konsoliderade aktien vid dessa nivåer och därav kunde nivån nu betraktas som ett större stödområde. När Zaptec nu handlades kring 38 NOK igen så innebar det att aktien var ner cirka 45 procent från sin toppnotering. Köparna kom tillbaka kring dessa låga nivåer (i relativa termer) och under förra veckan avancerade aktien cirka 20 procent med bra köpvolym. I fredags steg aktien som högst till 52,84 NOK och befann sig stundvis över primärtrenden och det fallande trendtaket. Dock lyckades inte köparna stänga ovanför de nämnda nivåerna, säljarna tog över och Zaptec stängde inom ramen för den nedåtgående trenden.  

Strax ovanför aktiekursen hovrar MA 200, 100 och 50. Under fredagen testades MA 200 och 50 av och vid de nivåerna skapades en motreaktion och kursen vände ner under eftermiddagen. I ett kortare perspektiv kan man utläsa att en ny högre topp har printats vilket ger indikationer på att en positivare fas är under konstruktion. Nu gäller det bara att en högre botten skapas för att ge ytterligare bekräftelse på att en positivare trend ska kunna ta fart inom kort. 

I momentumindikatorerna RSI och MACD kan vi se att positiva divergenser hade formats i och med den senaste nedgången. RSI har under den gångna veckan tagit sig ur från översålda nivåer och i stället klättrat upp över 50-nivån. Samtidigt har MACD format ett positivt medelvärdeskors en bra bit under nollnivån. Från fredagens stängningskurs är det 38,5 procent upp till tidigare toppnivåer, om Zaptec i stället skulle testa av 38 NOK igen är finns en nedsida på drygt 23 procent. 

Novo Nordisk (NOVO B)
YTD: -5,77 %
Time Frame: Daily

Novo Nordisk, Daily

Det danska läkemedelsbolaget Novo Nordisk har klarat sig relativt bra under senaste tidens börsoro som skakat om större delar av den finansiella marknaden. I år är aktien ner drygt sex procent och befinner sig just nu i en mindre stigande trendkanal som relativt nyligen har börjat formats. Säljarna står sig starka vid trendtaket och det kan tydligt utläsas genom att se hur candlesticksen är utformade. Under de senaste handelsdagarna kan vi se att candlesticksen har längre “vickar” på uppsidan, detta utseende ger indikationer på att köpkraften tar slut på högre prisnivåer och att säljarna dominerar där istället. Det ska dock nämnas att “vickarna” på nedsidan också är ganska långa vilket genererar en bild av marknaden är osäker på vart aktien skall ta vägen framgent. 

Det historiska handelsmönstret talar för att Novo Nordisk skall ner och testa av primärtrenden som just nu har en positiv lutning och återfinns närmare trendgolvet. I fredags stängde aktiekursen strax under MA 100, på nedsidan hittar vi först MA 20 och därefter MA 50. Den långsiktiga trenden är fortfarande intakt, dock kan man argumentera för att en lägre topp har printats nu och läget framgent skulle kunna bli kritiskt om det är så att en lägre botten printas härnäst.

Momentumindikatorn MACD har i och med den senaste kursrörelsen lyckats bryta sig över nollnivån. Ett rimligt scenario som jag ser är att MACD kommer vända ner inom kort för att sendan förhoppningsvis studsa i från nollnivån för att skapa en högre topp. Detta skulle i så fall ske i samband med att primärtrenden testas av. När det kommer till volymen så är den rätt avvaktande, jag har svårt att göra någon större tolkning av handelsvolymen. OBV har rört sig sidledes sedan augusti 2021 och börjar kommer ner i sin range vilket så klart är av negativ karaktär. 

SolTech Energy Sweden (SOLT)
YTD: 1,03 %
Time Frame:

SolTech Energy Sweden, Daily

Soltech har likt många andra energibolag fått en uppsving som en konsekvens av Ryssland-Ukraina krisen. När jag säger energi så inkluderas förnybar energi i denna kategori. Europa befinner sig i en svår energisituation som grundar sig i att många länder till stor utsträckning är beroende av rysk energi och är således inte självförsörjande. Det spås stora satsningar på förnybar energi i framtiden och det gynnar så klart de berörda bolagen då det bekräftar att deras marknad är en del av framtiden.

Soltech hade det tufft inledningsvis under 2022 och var ner som mest närmare 35 procent sedan årsskiftet. Den bilden har dock förändrats drastiskt och Soltech är en av de få First North-bolag som ligger på plus i år. Som vi kan se i grafen har aktiekursen befunnit sig i en nedåtgående trend där nya lägsta toppar följs upp av allt lägre bottnar. Under stor del av tiden har samtliga glidande medelvärdena fungerat som motståndsnivåer vilket över tid har tryckt ner aktien ytterligare. I fredags steg aktiekursen över 14 procent, uppgången innebar att stängningskursen landade ovanför MA 200 samt över det fallande trendtaket. Uppgången representerade även av stark volym, totalt omsattes närmare 2,5 miljoner aktier vilket är den största handelsvolymen sedan januari i fjol. Dessa typer av utbrott kan vara värda att hänga med på men det kan vara värt att invänta ett återtest eller att skala in sig över tid. Just nu är det kortsiktigt överköpt, aktien har avancerat närmare 43 procent under den föregående veckan och det är inte orimligt att ett sell-off sker under veckan. Jag är dock positiv till denna setup, primärtrenden har tidigare fungerat som ett starkt motstånd och stängningen ovanför denna nivå tillsammans med stark volym talar för vidare uppgång, i alla fall enligt mitt sätt att se på det. 

RSI har stigit kraftigt och indikerar på ett väldigt starkt underliggande momentum. MACD talar samma språk, indikatorn har lyckats ta sig över nollnivån och har brutit sin nedåtgående trend i samband med senaste rörelsen på uppsidan.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.