Veckans TA – v38 2022-09-19

I detta avsnitt av Veckans TA gör vi en teknisk analys på Tesla, Kambi och Hoist Finance. Tesla har visat på styrka under den senaste tiden men befinner sig fortsatt inom en fallande trend. Kambi handlas inom en fallande triangel och det är dags för köparna att visa på styrka nu när aktien står på en viktig stödlinje. Slutligen har vi Hoist Finance som är en av de aktier som faktiskt befinner sig inom en stigande trendkanal. Här finns många motstånd på uppsidan så den har en del att bevisa fram till att nya högsta printas

Tesla Inc (TESLA)
YTD: -13,92 %
Time Frame: Daily

Tesla, Daily

Tesla har gått starkt under de senaste två veckorna och har därmed lyckats notera sig över primärtenden som fortsatt har en svag negativ lutning. Som vi kan se i kursdiagrammet så bröt aktien norrut från den symmetriska triangeln vilket resulterade i en uppgång om cirka 25 procent mätt från utbrottsnivån. Sedan rekylerade aktiekursen tillbaka till 265 USD där stöd fanns och köparna visade sig vara köpglada vid denna prisnivå. I och med testet av 265 USD så bekräftades även MA 50 och 100 som stöd. 

Nu har tempot i uppgången saktats ner något och under de senaste veckorna har aktien rört sig mer i sidledes, dock fortfarande inom den större fallande trendkanalen. På ovansidan hittar vi första motståndet vid 315 USD vilket är cirka 3,5 procent från fredagens stäningskurs. Om denna nivå utmanas och tas ut ser det ut som att siktet är inställt mot trendkanalens tak, något som skulle innebära en uppgång motsvarande 10 – 15 procent. Enligt mig så är ett krav för vidare uppgång inom kort att aktien inte direkt bryter igenom primärtrenden. Helst vill jag se ett ordentligt återtest av nivån innan Tesla drar vidare. Detta skulle bidra till ökad övertygelse i form av att marknaden bekräftar att primärtrenden nu agerar stöd.

Momentumindikatorerna ser pigga ut, MACD har studsat från nollnivån samtidigt som MACD-linjen noteras ovanför signallinjen. RSI befinner sig i den övre delen av skalan men inte riktigt vid överköpta nivåer än så länge. Det finns med andra ord spelutrymme kvar för mer uppsida.

Kambi Group (KAMBI)
YTD: -36,10 %
Time Frame: Daily

Kambi, Daily

Kambi har i huvudsak pendlat i sidledes under lite mer än ett års tid. Rangen som jag ser är bred och sträcker sig från 150 SEK upp till cirka 272 SEK. Aktiekursen har sedan ett halvåret pressats ytterligare, något som fått den att handlas längre ner i rangen. Dock kan vi se att köparna visade på styrka när rangens golv testades av i april tidigare i år. Aktiekursen reagerade kraftigt och tog sikte på primärtrenden som handlades drygt 50 procent ovanför den dåvarande aktiekursen. Uppgången var kortvarig på grund av att aktien inte orkade etablera sig ovanför MA 200 som befann sig kring 218 SEK. Säljarna tog därmed över stafettpinnen och aktiekursen rekylerade tillbaka till 164 -165 SEK, en nivå som sedan har agerat som stödnivå vid upprepande tillfällen.

Aktiekursen befinner sig i dagsläget under samtliga glidande medelvärden och har på sistone haft svårt att etablera sig ovanför de kortsiktiga glidande medelvärden. MA 50 och MA 20 har i synnerhet agerat som ett rörande motstånd på ovansidan. Lutningen på de glidande medelvärdena är negativt vilket inneburit att Kambi har satt lägre toppar löpande, dock har 165 SEK agerat som ett horisontellt stödområde på nedsidan. Samtidigt som bottnarna i kursdiagrammet noterats vid samma nivåer så har momentumindikatorerna noterat högre bottnar vilket talar för ett dolt positivt momentum. RSI befinner sig i dagsläget strax under 50-nivån och MACD pendlar en liten bit under nollnivån. 

Sentimentet är fortsatt försvagat och det kan därför vara bra att vara något avvaktande och ha lite is i magen. Om aktiekursen letar ner sig mot rangens golv (150 SEK) så vill jag se att köparna står pall igen. Om volymen tilltar bör man bli mer övertygad om att en rörelse ska ske på uppsidan. Det första målet i ett sådant scenario är att de kortsiktiga medelvärdena tas ut vilket gör att siktet rimligtvis ställs in mot primärtrenden. 

Hoist Finance (HOFI)
YTD: 11,37 %
Time Frame: Daily

Hoist Finance, Daily

Hoist Finance tycker jag ser intressant ut ur tekniskt perspektiv, mycket på grund av att aktiekursen allt tydligare befinner sig inom en hälsosamt stigande trendkanal. Enligt mitt sätt att se det så har Hoist Finance printat en signifikant botten vid 20 – 21 SEK och har sedan dess bildat en stigande trendkanal där högre toppar har satts följt av högre bottnar. Sedan innan befann sig aktiekursen i en fallande trend och noterades även då under samtliga glidande värden från och till. Hoist Finance lyckades dock bryta sig ur den negativa trenden under april tidigare i år, detta visade sig vara början på en mer positiv resa för aktiekursen.

Sedan bottennoteringen som formades under mars så var aktiekursen upp som mest lite mer än 85 procent när toppen vid 39 SEK sattes. Sedan den högre högsta noteringen har aktiekursen rekylerat ner mot trendgolvet där köparna lyckats visa på relativ styrka. Om priset lyckas etablera sig här kan man argumentera för att en högre botten har printats sett till den senaste vilket bekräftar det positiva handelsmönstret. Nästa mål bör därmed vara en ny högre högsta vilket skulle innebära en uppsida om cirka 25 – 35 procent beroende på när i tiden trendtaket nås. 

Innan trendtaket utmanas måste några motstånd tas ut. Först i led har vi MA 50 i form av ett rörligt motstånd. Sedan finns ett horisontellt motstånd vid 34 SEK, vid denna nivå är handelsvolymen stor och enligt mig är detta det mest signifikanta motståndet som återfinns ovanför aktiekursen. Om denna motståndszon tas ut så är siktet rimligtvis inställt mot den tidigare toppen uppe vid 39 SEK. Efter den prisnivån ser det ut att vara fritt fram upp till trendtaket. 

För att summera så kan vi konstatera att trenden för Hoist Finance har skiftat till det mer positiva. Aktiekursen handlas inom en stigande trend och har nyligen rekylerat tillbaka ner till trendgolvet. Detta öppnar upp för en bättre R/R, dock så existerar flera motstånd på ovansidan så aktiekursen har lite att bevisa innan man kan hurra.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.