Veckans TA – v46 2022-11-14

I detta avsnitt av Veckans TA fokuserar vi endast på S&P 500 som lämnar en oerhört stark handelsvecka bakom sig. Inflationssiffrorna borta i USA var något marknaden reagerar väldigt positivt på eftersom att de bidrar till en ökad övertygelse om att peaken i inflationen är satt. Detta i sin tur kan innebära att FED ser de resultat de vill se som en konsekvens av den penningpolitik man fört under året. Den senaste veckans rörelse i pris tycker jag vi kan kalla ett efterlängtat ”lättnadsrally”, frågan är nu om S&P 500 håller på att bygga ett längre ben upp eller om den positiva rörelsen endast är ett så kallat ”bear market rally”.

S&P 500 (SPX)
YTD: -16,43 %
Time Frame: 4H

S&P 500, Daily

S&P 500 steg kraftigt tillsammans med andra börser under den föregående veckan efter att amerikanska inflationssiffror kom in lägre än väntat. Amerikansk KPI för oktober landade på 7,7 vilket var 0,2 procentenheter under konsensusestimatet 7,9. Den inkomna datan var något marknaden gillade starkt och S&P 500 avancerade mer än 5,5 procent under torsdagens handel, en rörelse jag tycker man kan definiera som ett lättnadsrally.

I och med den relativt kraftiga rörelsen sett till pris så har indexet tagit ut den tidigare motståndsnivån vid 3900. Dessutom har de kortsiktigt glidande medelvärdena tagits ut, samt MA 100. Sedan bottennoteringen vid strax under 3500 så har S&P 500 avancerat mer än 14 procent under 21 handelsdagar. Personligen tycker jag att det ser något stretchat ut på uppsidan, vilket det tenderar att göra när bear market rallys tar fart på riktigt. Även fast dessa rörelser känns märkliga så får man inte glömma att de alltid har förekommit tidigare i historien, endast i år kan man säga att 3-5 likgiltiga rörelser har skett på uppsidan. Vilken riktning man än handlar i just nu så är det väldigt viktigt att kontrollera risken, eftersom indexet rent teoretiskt kan fortsätta handlas upp givet det positiva momentumet, men samtidigt finns det en överhängande risk för en kraftigare rekyl ned. Det är viktigt att komma ihåg att S&P 500 ur ett lite större perspektiv fortfarande handlas inom ramen för en fallande trend, något som bekräftas av primärtrenden samt det fallande trendtaket som hittills inte utmanats i och med den senaste rörelsen. 

Här kommer lite kommentarer om vad som har hänt rent tekniskt. Först och främst har ett gap på nedsidan skapats som sträcker sig från 3814 – 3855. I ett scenario där en rekyl kommer att komma bör 3900-nivån först testas av vilket även är en marginell bit under fib 0,5 (fib mätt från 4325 till 3491). Om köparna kommer tillbaka här så kan det mycket möjligt vara en ny högre botten och då bör nästa steg vara att utmana MA 200 underifrån. Om 3900 istället inte håller så tror jag att gapet som nämns ovan i sin helhet skall täppas till, detta skulle i sådant fall innebära en rekyl om cirka 4,5 procent från fredagens stängningskurs. 

Momentumet har på senaste tiden tilltagit rejält vilket är positivt. MACD har lyckats klättra ovanför nollnivån och RSI noterar sig strax under det överköpta territoriet, utan att påvisa några tydliga negativa divergenser (daily). Det enda som tyder på lite svaghet är att ökningen i handelsvolymen är liten relativt mätt de framgångar som gjorts i priset. Detta ger signaler om att rörelsen saknar övertygelse vilket gör den senaste uppgången mer sårbar. Det kommer bli väldigt spännande att se var S&P 500 tar vägen, men så länge handelsmönstret inte bryts så har jag svårt att vara allt för positivt inställd. Priset har en förmåga att förändra sentimentet oerhört snabbt, en effekt som kan vara väldigt farlig. Jag rekommenderar att vara mer försiktig än någonsin då snabba rörelser åt ett håll tenderar att följas upp av rörelser i motsatt riktning. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen Finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller Finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.