Veckans TA – v 45, 2021-11-08

Den här veckan tittar vi närmare på Sinch, Transfer Group och Embracer Group som påvisar lite olika tekniska signaler. I det här avsnittet ska vi försöka förstå oss på de tekniska signalerna som uppstått men även försöka identifiera stöd- och motståndsnivåer.

Önskemål kan mejlas in till info@finanstid.se eller skicka in det som meddelande till oss på FacebookInstagram eller Linked-in.

Sinch (SINCH)
YTD: – 8,92 %
Time Frame: Daily
Sinch rapporterade sitt tredje kvartal under föregående vecka, en rapport som inte levde upp till marknadens högt ställda förväntningar. Under fredagen stängde Sinch strax över 122-nivån vilket innebär att aktien handlades ner cirka 25 % under veckan. Kursen slaktades och aktien föll som ett fritt fall som en följd av rapporten, jag tycker den här händelsen talar för hur högt ställda förväntningarna är och att det inte räcker att leverera in-line rapporter i det här heta börsklimatet.

För att gå över till den tekniska biten så har den såklart förändrats en del och det mest anmärkningsvärda är att den långsiktiga positiva trenden har tagits ut med stora säljvolymer.  MA 200 börjar har även börjat luta neråt och MA 20 ser ut att korsa primärtrenden ovanifrån vilket kan ses som en negativ teknisk signal. En korrektionsfas har möjligtvis skapats i form av en ABC-frekvens men det är för tidigt att bedöma om Sinch är klar på nedsidan. Kursen visade ingen respekt för stödnivåerna på 147 och 134,5, dock har stödnivån på 120 testats av och hållit än så länge. När 120-nivån testades av formades en “Bullish Hammer” vilket är en relativt stark candlestick som talar för tilltagande köpkraft, i det här fallet kring 120. Om vi blickar tillbaka i grafen ser vi att den här nivån har agerat stödnivå och vi tidigare reaktioner har nivån fungerat som en trampolin eftersom kursen avancerat i efterhand. Om 120 inte håller ser jag nästa signifikanta stödnivå runt 92.

Om vi drar en Fibonacci retracement från Coronabotten till All time high nivån ser vi att kursen befinner sig nära fib 0,5 vilket gör att den här nivån ses som en stödnivå av den bredare marknaden.

Oscillatorer
RSI har rört sig ner och befinner sig en bit in på den översålda zonen. Att RSI har letat ner sig till dessa nivåer är sällsynt historiskt sett för Sinchs del, senaste gången RSI noterade sådana låga nivåer var under Coronakraschen. Det är viktigt att det svaga momentumet är övergående och att RSI kan börja stiga och bryta ut över 30-nivån samtidigt som aktiekursen studsar på 120.

Transfer Group (TRNSF)
Sedan notering: – 35 %
Time Frame: 1h
Transfer har haft en tuff resa på NGM sedan noteringen som ägde rum under slutet av augusti i år. sedan ATH-nivån på 1,94 har aktien handlats ner cirka 60 % på kort tid. Initialt var lutningen i nedgången brantare än vad den varit på sistone vilket ska ses som positivt eftersom det talar för att köparna börja komma tillbaka. Än så länge är volymen låg och handeln kan beskrivas som avvaktande, vissa spikar har skett på uppsidan för att snabbt korrigeras.

Värt att notera är att Transfer nu handlas över MA 20, 50 och 100, med andra ord är kursen vid måndagens öppning över genomsnittet för de senaste 20, 50 och 100 timmarna. Det talar för relativ styrka i ett kort tidsperspektiv. Nu blir det väldigt intressant att se hur kursen kommer handlas kring MA 200 i en timmes grafen. Vid några tidigare tillfällen kan vi tydligt se att MA 200 agerat motstånd och kursen har direkt vänt ner när nivån utmanas. 

Just nu rör sig Transfer i en mindre range där en tydlig stödnivån kan märkas ut runt 0,72 samtidigt som ett motstånd har etablerats runt 0,816. Om MA 200 kan tas ut följt av att 0,816 bryts kan uppgången tillta kraftigt inom ett kortare perspektiv. Aktien har hittills inte visat tillräcklig styrka vilket gjort att den handlas sidledes vilket kan fortsätta tills ett utbrott sker på antingen ned eller uppsidan. 

Indikatorer/Oscillatorer
OBV ger hintar om ett trendskifte eftersom högre toppar och bottnar börjar etableras. Tolkningen är att volymen i senaste uppgångarna är större än volymen i nedgångarna. 

RSI har börjat skapa högre bottnar och högre toppar under samma tid som aktiekursen befunnit sig i en range. Det har alltså uppstått positiva divergenser i en timmes grafen vilket talar för att momentumet börjar tillta i ett mindre tidsperspektiv. Samma divergenser är tydliga i dagsgrafen vilket gör hela tesen om ett ökat momentum mer försvarbar. Om dessa divergenser kan utläsas i flera tidsperioder är de mer pålitliga.

Embracer Group (EMBRAC)
YTD: – 14,99 %
Time Frame: Daily
Embracer handlas fortfarande i den negativa trendkanalen som började ta form efter ATH-noteringen kring 135. Just nu ser det ut som att stödnivån kring 78 har fångat upp en stor del av säljkraften och istället har aktien handlats i sidledes på sistone. Sedan botten runt 74,5 har högre bottnar skapats och kursen befinner sig närmare trendtaket än trendgolvet vilket är positivt. Under oktober testades 78-nivån som stöd och än så länge har nivån hållit, dessa typer av bekräftelser kan ge köparna ett starkare självförtroende som sedan ledet till tilltagande köpkraft.

Embracer har nyligen tagit sig över MA 20 efter att satt en botten kring 74,5 vilket nästan motsvarar fib 0,618 (botten från Corona). Embracer studsade fint på den nivån efter att en större positiv divergens uppstod i både RSI och MACD. Nästa nivå som kan vara värd att bevaka är MA 100. Just nu ligger kursen strax under MA 100 efter att relativt nyligen utmanat nivån vilket slutade i att säljarna tryckte ner kursen till stödområdet kring 78. 

Oscillatorer
RSI befinner sig vid måndagens öppning kring 50-nivån, med andra ord en neutral nivå. Notera dock att på senaste tiden, speciellt under den nedåtgående trenden så har RSI sällan tagit sig över 50-nivån. RSI har med andra ord befunnit sig under 50-nivån vilket indikerar på ett försvagat momentum. Ett utbrott över 50-nivån skulle vara en positiv signal, något som potentiellt skulle tala för att aktien inom kort ska utmana trendtaket. 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.