Veckans TA -v40 2022-10-03

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på OMXS30, Investor och Bioarctic. OMXS30 och Investor är båda ner mer än 20 procent i år samtidigt som Bioarctic är en av börsens vinnare under 2022 efter att deras resultat från deras fas III-studie 

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -24,41 %
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily

Nedgången har tilltagit och under förra veckans handel sattes en ny lägsta nivå på indexet för året. Noteringen skedde runt 1781 för att sedan rekylera upp något för att stänga veckan vid 1828. OMXS30 handlas kring nivåer som senast var aktuella november 2021, detta efter att indexet har fallit över 26 procent mätt från toppnoteringen som sattes runt årsskiftet.

OMXS30 handlas fortfarande inom ramen för en fallande trend och har nu under en längre tid satt lägre toppar följt av lägre bottnar. Primärtrendens utseende bekräftar den negativa trenden genom att befinna sig ovanför indexkursen samtidigt som den påvisar en negativ lutning. Samtliga glidande medelvärden befinner ovanför fredagens stängningskurs och även dem påvisar en negativ lutning. Sentimentet är fortsatt negativt och köparna har inte riktigt lyckats sätta en temporär bottennotering samtidigt som vi inte sett en tydlig kapitulation. 

Dock så framgick det i ett pressmeddelande från Avanza att deras kunder nettosålde aktier under september, vilket var första gången i år som “Avanzianerna” nettosålde under en månad, vilket är en tydlig indikation på att riskaptiten har försvagats under den senaste perioden.

Det finns fortfarande utrymme för ytterligare nedställ, dock så vore det inte konstigt om OMXS30 lyckas studsa från dessa nivåer. Indexet har upplevt hög volatilitet under den nedåtgående trenden, och det är värt att notera att vid tillfällen då indexet dykt 10-12 procent på kort tid så har ett rally på uppsidan initierat. Jag tror volatiliteten kommer vara med oss en stund till, dock är det kvartalsrapporterna tillsammans med Riksbankernas beslut som avgör om indexet skall upp eller ner. 

Investor (INVE B)
YTD: -28,18
Time Frame: Daily

Investor, Daily

Sedan toppnoteringen som printades i januari i år så har aktiekursen handlats inom en fallande kil. En prisformation med positiv underton där köpsignalen uppstår när taket av formationen tas ut. Vi kan tydligt se att köparna står pall nere vid trendgolvet än så länge, å andra sidan kan vi även se att säljarna har visat på styrka uppe vid taket. Just nu befinner sig aktiekursen någonstans i mitten av formationen efter en nedgång som hållit i sig i cirka en månads tid. Under nedgången har några tidigare stödnivåer tagits ut och aktiekursen har noterat en ny lägsta nivå för året, likt OMXS30 under den föregående veckan. 

I RSI-indikatorn kan vi utläsa en positiv divergens samtidigt som indikatorn har tagit sig ur det översålda territoriet. Med andra ord visar RSI att det finns ett underliggande momentum som kan komma att realiseras givet de rätta förutsättningarna. MACD talar dock ett mer negativt språk, indikatorn trendar tydligt ner och har nyligen noterat en ny lägre botten. 

Jag har svårt att se att Investor skall ta sig ur den negativa trenden så länge indexet inte vänder upp. Enligt balansvolymen så dominerar säljarna fortsatt och har gjort det sedan all time high nivån som sattes för cirka nio månader sedan. Jag skulle vara fortsatt försiktig och avvakta tills en tydlig signal ges, exempelvis åt vilket håll utbrottet sker ur den rådande prisformationen. Dessutom kan det vara värt att invänta en tydligare bottennoteringen och/eller ett trendskifte. Detta kan ske genom att de glidande medelvärdena tas ut, i synnerhet primärtrenden samtidigt som Investor noterar en högre topp jämfört med den senaste toppen. 

Bioarctic (BIOA)
YTD: 127,85 %
Time Frame: 30 min

Bioarctic, 30 min

Bioarctic var förra veckans tydliga vinnare efter bolagets stora framgång i sin fas III-studie vid namn Clarity AD. Aktien rusade direkt på onsdagsmorgonen efter att resultatet från studien hade publicerats under natten mot onsdagen. Bara efter några minuters handel rekylerade aktiekursen ner mer än 20 procent från 250 SEK för att sedan fortsätta stiga och sätta veckans högsta notering vid 332 SEK. Under fredagens handel föll aktiekursen för att stänga veckan vid 271,6 SEK, vilket innebar en uppgång för Bioarctic om 206 % under veckans gång. 

I denna tekniska analys går vi in i ett kortare tidsperspektiv för att tydligare ta reda på hur man kan agera och navigera sig på kortare sikt. I 30 min-grafen ser vi att ett stort gap har formats som sträcker sig mellan 92 och 200 SEK. Ett mindre gap kan även identifieras mellan 250 och 265 SEK. Fredagens stängning skedde precis ovanför det sistnämnda gapet och beroende på denna veckans sentiment så finns det stor risk för att detta gap skall fyllas vilket skulle innebära en nedgång om sju procent. Kring dessa nivåer befinner sig fib 0,382 och här ser jag en möjlighet för en studs som får priset att röra sig uppåt, i bästa fall utmanas den tidigare all time high nivån som återfinns vid 332 SEK. 

Det största stödet finns dock en bit längre ner vid 200 SEK. Om aktiekursen skulle röra sig ned mot dessa nivåer så tror jag att köparna kommer stå starka, så som de gjorde under onsdagens handel. I ett längre tidsperspektiv befinner sig aktiekursen en bra bit över samtliga glidande medelvärden vilket är klart positivt (inte många aktier som gör det i dagsläget). Dessutom så har all time high nivåer en tendens att föda nya all time highs så det vore inte märkligt om vi ser Bioarctic vid nivåer högre än dessa inom ett medellångt tidsperspektiv.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.