Veckans TA – v.10 2022-03-07

I detta avsnitt tittar vi närmare på OMXS30, Boliden och Note. Börsen är fortsatt skakig samtidigt som råvaror och basmetaller sätter nya högre toppar som en följd av kriget som brutit ut i Europa. Börsen drivs primärt av krigets händelseförlopp vilket gör att index och underliggande tillgångar upplever slagigare handel och högre volatilitet än vanligt. Det är vitalt att ha en strategi som man noggrant kan följa, det minskar nämligen risken för att ta impulsiva beslut, det är sällan de besluteten som är klokast och mest lönsamma.

OMX Stockholm 30 (OMXS 30)
YTD: -17,94 %
Time Frame: Weekly

OMXS30, Weekly

Jag är negativt inställd till OMXS30 i och med de breda nedgångarna som skett på sistone. Många sektorer såsom bank och finans, fastigheter och teknologi fortsätter att falla och det är egentligen bara basic materials och consumer staples som står sig någorlunda. Senast vi tittade på den tekniska biten för indexet befann sig det vid kritiska nivåer och nu med facit i hand kan vi konstatera att nivåerna ej höll vilket gjort att fallet på har tilltagit. 

Stängningen förra veckan var onekligen svag och stängningen blev tyvärr på veckans lägsta nivå. Strax under dagens nivåer finns ett horisontellt stöd vid 1942 och därefter återfinns ytterligare stödnivåer såsom fib 0,5 och 0,618 samt en stödzon vid 1856 – 1843. Den senaste nedgången har varit explosivartad och jag tror att en stor teknisk förklaring är att det faktiskt inte funnits några tydliga stödnivåer som marknaden kunnat identifiera. Indexet har med andra ord befunnit sig i “no man’s land”. Under fredagens handel kunde man se indikationer på att index handlades kring den psykologiska nivån 2000 men det tog inte lång tid innan den nivån togs ut. 

Jag blickar lite extra på fib 0,5 och 0,618 då jag har svårt att se att vi är klara på nedsidan så länge Ryssland-Ukraina krisen är oförändrad. RSI befinner sig i det översålda territoriet för första gången sedan Coronakraschen (weekly), samtidigt har MACD brakat under nollnivån. Detta kan översättas till att momentumet är extremt svagt och jag tycker därför inte det finns en stark grund till att ta en lång position. Jag kan tycka det är smartare att avvakta tills vi fått en bottenformation och sedan agera efter det. Tills dess tycker jag Risk-reward är oattraktiv och det är alltid svårt att investera emot den rådande trenden.

Boliden (BOL)
YTD: 30,97 %
Time Frame: Daily

Boliden, Daily

Boliden likt andra bolag inom Basic material har gått väldigt starkt under dessa oroliga tider på börsen. Ryssland-Ukraina konflikten fortsätter att sätta prägel på de globala finansiella marknaderna. Det råder stor oro i huruvida denna konflikt kommer att utvecklas framgent, något som sänker riskaptiten hos marknadsaktörer vilket resulterar i minskad efterfråga på risky assets såsom aktier.

Boliden har sedan 25 februari stigit mer än 20 procent och aktien är tekniskt överköpt i ett kortsiktigt perspektiv. Momentumet har varit väldigt starkt som en följd av att bolagets operationella verksamhet gynnas av höjda priser på basmetaller såsom Nickel, Koppar och Zink. Dessutom är det inte många andra sektorer som gynnas i det klimat som råder nu, detta gör att många investerare väljer att allokera om kapital och söker exponering mot det som går starkt i stunden. Min tolkning är att Basic materials kommer gå starkt så länge det är oroligt på börsen, det som skulle kunna leda till en större sättning i denna sektor är om kriget deskalerar vilket får diverse basmetaller att komma ner. 

Om vi tittar på kursgrafen som sträcker sig tillbaka till första halvåret 2020 kan vi identifierar ett stigande trendtak som har respekterats duktigt tidigare. Boliden befinner sig nära trendtaket nu i och med den senaste impulsen upp. Det kan vara intressant att bevaka denna nivå då det skulle kunna leda till ett ökat säljtryck vilket vi fick se indikationer på i fredags då säljarna tog över vid de allt högre nivåerna. Ett tänkbart scenario är att Boliden ska leta sig in i den stigande trendkanalen som befinner sig en bit ner tillsammans med MA 20 och 50.

RSI har befunnit sig på extrema nivåer tillsammans med MACD och det är inte orimligt att de kyls ner kortsiktigt. I RSI kan vi se att en topp har blivit satt strax över 90 och att den sedan dess har börjat rekylera ner. 

NOTE (NOTE)
YTD: -30,04 %
Time Frame: Daily

Note, Daily

NOTE befinner sig i en kortsiktigt nedåtgående trendkanal och har gjort det sedan den högsta noteringen printades på 245,6 SEK. Jag tycker mig se en huvudskuldra-formation där nacklinjen har tagits ut, något som gör mig skeptisk till vidare uppgång. Risk-reward ser svag ut och i nedåtgående trender vill man försöka gå kort vid trendtaket och gå lång när aktiekursen befinner sig närmare trendgolvet. Enligt textboken skall aktiekursen gå ner lika långt som distansen mellan huvudets toppnotering och nacklinjen vilket resulterar i ett target kring 110 – 100 SEK.

Mellan dagens kurs och riktkursen ligger primärtrenden som fortsatt har en positiv lutning. Utöver MA 200 finns det även ett stigande trendgolv som är färgat i blått och ett horisontellt stöd som ligger vid prisnivån 138,8 SEK. Det jag vill säga med detta är att köparna har chansen att samlas och komma tillbaka tidigare än vid den potentiella riktkursen. Det är viktigt att man har i åtanke att detta är en ren teknisk reflektion och det finns såklart en fundamental faktor som kan förkasta den tekniska analysen till stor del. 

Sammanfattningsvis är den långsiktiga uppåtgående trenden intakt så länge Note noterar sig över primärtrenden. Dock kan vi se att det finns risk för att den långsiktiga bilden kan hotas inom kort, speciellt nu när det finns ett stort orosmoln över börsen. Jag tror MA 200 kommer att testas av under veckan och det är av vikt att bevaka hur kursen reagerar.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.