Veckans TA – v35 2022-08-29

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi på OMXS30, Africa Oil och S&P 500. Både OMXS30 och S&P 500 rekylerade tillbaka under föregående veckan till följd av det hökaktiga talet som Jerome Powell höll i fredags. Africa Oil sticker ut med sin relativa styrka som synts sedan mitten av juli. Nu återstår det att se om Africa Oil lyckas bryta igenom tidigare ATH-nivåer eller om säljarna fortsatt är för starka kring dessa nivåer.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: – 19,16
Time Frame: Daily

OMXS30, Daily

OMXS30 avslutade förra veckan svagt till följd av Jerome Powells tal som han höll i Jackson Hole, USA. Storbolagsindexet avslutade ner drygt två procent under förra veckans handel och terminerna indikerar fortsatt nedgång nu under måndagsmorgonen. Som vi känner till har OMXS30 tillsammans med många andra europeiska och amerikanska index gått starkt under en större period av sommaren. På kort tid avancerade indexet över elva procent för att printa en ny lägre topp kring 2065. Kring dessa nivåer kunde vi konstatera att ett större motstånd befann sig och nu med facit i hand ser vi hur köpkraften och momentumet i uppgången avtog snabbt. 

OMXS30 har under den senaste veckan slagit om och har därmed raderat ut några veckors uppgång. Fredagens stängningskurs blev på dagslägsta vilket var vid 1956. Den senaste nedgången har inneburit att några stödnivåer har tagits ut i takt med att momentumindikatorerna noterar allt lägre värden. MACD har printat ett negativt medelvärdeskors och ser ut att bryta under nollnivån inom kort om momentumet i nedgången fortsätter hålla i sig. RSI printade även negativa divergenser kring den senaste toppen och har sedan dess fallit tillbaka från överköpta nivåer till betydligt lägre nivåer. 

Den senaste motreaktionen ger björnarna mer självförtroende eftersom att det onekligen ser ut som att bear market rallyt är över för denna gång givet den senaste kraftiga rörelsen på nedsidan. Enligt handelsmönster skall en lägre botten printas, dock väldigt svårt att säga när i tiden det sker. Innan en ny lägre botten sätts så har köparna möjligheten att visa på styrka kring de stödnivåer som befinner sig mellan fredagens stängningskurs och den senaste bottennoteringen som skedde vid 1850 i början på juli. 

Africa Oil Corp (AOI)
YTD: 63,89 %
Time Frame: Daily

AOI, Daily

Africa Oil har likt många andra energi- och råvarubolag visat på en imponerande relativ styrka under 2022. Under året är oljebolaget upp över 60 procent och jag väljer att vara fortsatt positiv till aktien, lite mer blygsamt på kort sikt men mer övertygande på medellång sikt med respekt för den tekniska biten. Bolaget befinner sig i en stigande trend på lång sikt, trenden bekräftas ytterligare av att aktiekursen handlas ovanför primärtrenden som visar fortsatt positiv lutning. 

I kursdiagrammet kan vi se att en dubbeltopp printades kring nivån 22 SEK under maj månad. Säljarna visade på relativ styrka och aktiekursen lyckades aldrig bryta sig ovanför prisnivån, istället skedde en motreaktion och aktiekursen föll tillbaka kraftigt från början av juni till början av juli. Köparna kom tillbaka kring stödzonen som återfinns inom intervallet 15,80 – 15 SEK. Där samlade aktien kraft och fram tills idag har aktiekursen under kort tid stigit närmare 40 procent. Uppgången innebär att all time high nivån 22 SEK återigen är i spel och nu ska det bli väldigt intressant att se hur aktiekursen reagerar om nivån testas av på nytt. Om aktiekursen lyckas ta sig över 22 SEK tror jag att det kan resultera i en kortsiktigt kraftig rörelse norrut vilket skulle innebära en ny högsta notering som sedan följs upp av en högre botten. Å andra sidan, om aktiekursen återigen fallerar tillbaka från 22 SEK så tror jag att stödnivån kring 15 SEK skall testas av igen, och då tycker jag att man kan argumentera för att aktiekursen befinner sig inom en range, med andra ord en rörelse i sidledes.

Jag tror dock att Africa Oil lyckas bryta sig ovanför 22 SEK denna gång, priset på oljan har börjat klättra upp och börjar återigen visa på styrka. Dessutom har prisnivån kring 22 SEK redan mjukats upp eftersom att köparna utmanat nivån under den senaste tiden. Slutligen är det även värt att notera att aktiekursen har tagit ut Point of Control-nivån och har även utfört ett gediget återtest av nivån (19,40 SEK). Med andra ord ser det ut som att strukturen och setupen talar för att att aktien skall printa nya högre toppar så småningom.

S&P 500 (SPX)
YTD: – 15,08 %
Time Frame: Daily

SPX, Daily

S&P är kanske det index som marknaden följer mest noggrant nu, under den föregående veckan hände många intressanta saker som kan vara värda att känna till. Som vi tidigare har sagt fanns det en sannolikhet för att primärtrenden skulle testas av underifrån så småningom, detta fick vi till slut se och nu med facit i hand kan vi se att S&P inte lyckades notera sig ovanför MA 200. Vi har talat om att detta var en kraftig motståndsnivå på grund av att MA 200 sammanfaller kring samma nivåer som det fallande trendtaket tillsammans med det horisontella motståndet vid 4300. Man kan se det som att tre motståndsnivåer befinner sig vid samma prisnivå vilket gör det ännu svårare för indexet att bräcka denna nivå. 

Under fredagen tilltog kursfallet på Wallstreet efter att Stockholmsbörsen stängde, S&P 500 tillsammans med Dow Jones och Nasdaq stängde runt dagslägsta. Under de senaste sju handelsdagarna har S&P 500 rekylerat tillbaka drygt 5,50 procent. Den senaste nedgången har raderat ut en stor del av det bear market rally som vi skådat under hela juli. Indexet handlas i en fortsatt nedåtgående trend och det är inte otänkbart att en ny lägre notering skall sättas senare under hösten, så länge inte handelsmönstret bryts. I och med fredagens stängningskurs så handlas S&P 500 under MA 20, 100 och 200, dock fortsatt ovanför MA 50 som möjligtvis kan suga upp säljtrycket. 

Momentumindikatorerna indikerar ett kraftigt försvagat momentum sedan senaste toppen. I MACD kan ett negativt medelvärdeskors noteras en bit ovanför nollnivån, här ser jag dock en möjlighet till att en kraftig impuls i priset kan ske om MACD studsar på nollnivån. Om vi däremot bryter igenom nivån så finns det en övervägande risk för mer nedsida. RSI har även sökt sig söderut från överköpta nivåer och har även brutit sig under 50-nivån. Sådana låga värden som syns i RSI nu kunde senaste gången utläsas i mitten av juni. 

Jag är negativ till S&P 500 på kort och medellång sikt, mest på grund av att jag blivit mer övertygad över att den senaste impulsen uppåt var en kortsiktigt sådan istället för en början på en mer hållbar uppgång. Det blir väldigt intressant att se hur S&P 500 handlas på måndagen då fredagens stäningskurs sammanföll marginellt under stödnivån som återfinns vid 4060. På nedsidan finns även ett stort psykologiskt stöd vid 4000.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.