I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på Investor, Apple Inc och OMXS30. Investor handlas inom en stigande trendkanal och nu är frågan om aktiekursen ska utmana trendens tak eller golv härnäst. I Apple kan vi se ett utbrott ske under fredagen och det ser onekligen ut som aktien ska vidare upp.  

Investor (INVE B)
YTD: 15,56 %
Time Frame: Daily

Investor B, Dailly
Investor B, Dailly

Investor har presterat starkt i år och har överavkastat OMXS30 med cirka 6 procentenheter. Sedan september i fjol har aktiekursen pendlat konsekvent inom en stigande trendkanal där säljarna historiskt varit starka vid kanalens tak och köparna har visat på styrka vid kanalens golv. Området i mitten av trendkanalen har även varit en viktig nivå där priset har studsat ett flertal gånger, och när väl priset brutit igenom nivån så har förr eller senare antingen golvet eller taket återbesökts.

Just nu handlas Investor i den övre delen av trendkanalen (ovanför mittenområdet) och om priset avancerar upp mot taket så är det vid det tillfället man ska jaga priset. Om däremot priset säger sig ner mot mittenområdet kan det vara värt att bevaka prisutvecklingen och agerar efter hur priset reagerar. Om man ser tendenserna till en studs kan en idé vara att gå lång och om priset istället bryter igenom kan man exempelvis inta en kort position med idéen om att priset ska söka sig ner mot golvet.

Enligt momentumindikatorerna så är momentumet fortsatt intakt och inga tydliga negativa divergenser kan utläsas enligt varken RSI eller MACD. Dock är det nämnvärt att RSI har fallit under 70-nivån men så länge den befinner sig ovanför 50-nivån utan negativa divergenser så finns det potential på uppsidan enligt mig. MACD trendar även fortsatt uppåt och MACD-linjen har studsat konsekvent från signal-linjen vilket inneburit att inga negativa medelvärdeskors har formats. 

Apple Inc (AAPL)
YTD: 33,61 %
Time Frame: Daily

Apple Inc, Daily
Apple Inc, Daily

Apple Inc var den föregående veckans snackis, mega techjätten väger över 7 procent i S&P 500-indexet och över 14 procent i Nasdaq 100. Apple Inc rapporterade siffror för det första kvartalet på torsdagen efter att USA hade stängt och slog estimaten och belönades därmed med en stark uppgång på fredagen. Fredagens uppgång på 4,69 procent innebar att Apple-aktien bröt ovanför den nedåtgående trendkanalens tak tillsammans med hög volym. Rörelsen är klart positiv och bäddar gott för vidare uppgång.

I samband med att aktien bröt ut från trendkanalen så bröt aktiekursen även norrut från den stigande kilen som aktien pendlat inom sedan årsskiftet. Allt detta är bullish men det finns även vissa varningssignaler som talar för att Apple måste ta en kortare paus innan vidare uppgång. Dels så har momenumet i uppgången avtagit något på sistone vilket läses ur RSI och MACD som printat negativa divergenser under en längre tid tillbaka. I och med fredagens öppningskurs så bildades ett gap som sträcker sig från 167 – 170,7 USD. Jag ser det som fullt möjligt att detta gap skall täppas igen inom kort vilket skulle kunna göras i samband med ett gediget återtest av utbrottsnivån.

I ett mer negativt scenario skulle aktiekursen så småningom kunna söka sig längre ner efter ett misslyckat återtest. Då kan det vara värt att bevaka Fib 0,5 samt 0,618 mätt från den senaste botten i början av januari till toppen som sätts nu.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: 9,64 %
Time Frame: 1h

OMXS30, 1h
OMXS30, 1h

OMXS30 föll tillbaka något under den föregående veckan men enligt mig lyckades köparna ändå försvara viktiga nivåer efter en stark stängning på fredagen. Indexet stängde strax ovanför 2240 efter att ha varit nere som lägst vid 2210. Stängningen hamnade även ovanför den kortsiktigt fallande trendlinjen vilket enligt mig öppnar upp för en fortsatt rörelse på ovansidan.

I timgrafen kan vi tydligt se att OMXS30 handlats inom en expanderande triangel där bottnarna har blivit djupare med tiden samtidigt som topparna har noterats högre. Detta handelsmönster har hållit i sig sedan 17 april och talar för att OMXS30 ska besöka triangelns tak härnäst. Den potentiella uppgången mätt i procent beror på när i tiden indexet avancerar upp till taket, men rimligtvis finns det en uppsida på cirka 2,5 procent givet att en ny högre topp ska printas.

I momentumindikatorerna kan vi se att RSI är på god väg mot 70-nivån efter att ha brutit ovanför 50-nivån under den senare delen av den föregående veckan. MACD har även piggnat till efter att ha trendat ner under nollnivån under de senaste handelsdagarna. Under fredagens handel printades ett positivt medelvärdeskors och i nästa steg är det viktigt att bevaka hur MACD reagerar uppe vid nollnivån när den utmanas underifrån.

Sammanfattningsvis talar den tekniska bilden för en stark inledning under denna vecka, men det är ändå värt att notera viktiga motståndsområden ovanför fredagens stängningskurs. Exempelvis 2255, 2274 och 2284.