Veckans TA, v 42 – 2021-10-18

Den här veckan tittar vi närmare på Investor, Amazon och Zwipe. Under föregående vecka presenterade USA inflationssiffrorna för september som man får säga låg i linje med de ställda förväntningarna vilket möjligtvis var en lättnad för många aktörer på marknaden. Inflationen hamnade på 5,4 % (årstakt). Vi går nu in i en säsongmässigt stark period men det är upp till bevis för bolagen att leverera Q3-rapporter som tillfredsställer de högt satta rapportförväntningarna. 

Önskemål kan mejlas in till info@finanstid.se eller skicka in det som meddelande till oss på FacebookInstagram eller Linked-in.

Investor B (INVE_B)
YTD: 31,47 %
Time Frame: DailyUnder de föregående börsveckan så testade Investor av MA 200 likt många andra bolag på Stockholmsbörsen. I förra veckans TA tittade vi närmare på Kinnevik som även har testat av MA 200. Hittills har testet varit väldigt lyckat för båda investmentbolagen som avancerat 5 – 6 %. Investor reagerade starkt och skapade en omslagsformation i form av en Bullish Engulfing. En Bullish Engulfing uppstår när en kropp av en röd candle till sin helhet täcks av kroppen på en grön candle nästkommande dag i det här fallet (se grafen). Under föregående vecka steg Investor fyra av fem handelsdagar vilket jag tolkar som väldigt positivt.

Jag ser positivt på Investor i dagsläget eftersom kursen har gjort ett utbrott genom den fallande trendkanalen på uppsidan. Det är viktigt att kursen inte faller tillbaka och genererar ett falskt utbrott. Inledningsvis den här veckan är det viktigt att bryta den horisontella motståndsnivån på 208 för att öka chansen för vidare handel ovanför den fallande trendkanalen. Vi kan se att 208 agerade som motstånd under fredagens handel och det är viktigt att motståndet tas ut för att det positiva momentumet ska fortsätta kortsiktigt. Jag ser inte 208 som ett starkt motstånd, därför är min gissning att aktien kommer att handlas upp mot det lite mer signifikanta motståndet på 203.  

Indikatorer/Oscillatorer
MACD har genererat ett fint utseende genom att skapa ett kors där signal-linjen brutit MACD-linjen med kraft. Ett rimligt scenario är att MACD fortsätter trenda uppåt och därmed bryta noll-nivån förr eller senare. Senaste gången ett sådant kors skapades under noll-nivån var i samband med återhämtning efter Coronakraschen och det resulterade i en uppgång både kort- och långsiktigt.

RSI har doppat tårna under 30-nivån för att snabbt göra en rörelse uppåt. Jag personligen har en uppfattning om att när en aktie befinner sig över MA 200 samtidigt värden under 30 redovisas i RSI så kan intressant köplägen uppstå. Här blev så fallet och RSI har till och med handlats över 50-nivån och därmed brutit sig över det fallande trendtaket under föregående vecka. Min tes är att RSI ska fortsätta trenda uppåt, åtminstone närmare 70-nivån vilket i bästa fall bör speglas i aktiekursen.

AMAZON (AMZN)
YTD: 4,69 %
Time Frame: Daily

Amazon har sedan sommaren 2020 mer eller mindre handlats sidledes i en relativt stor range. MA 200 har hunnit ikapp efter att aktiekursen drog iväg under början av pandemin. Sedan ett halvår tillbaka kan vi se att den stora delen av handeln har ägt rum i den övre delen av rangen vilket med andra ord tyder på att köparna börjat acceptera ett högre pris än tidigare i rangen. Det i sin helhet ska tolkas som något positivt, däremot kan en tydlig huvud-skuldra formation utläsas i grafen vilket är mindre attraktivt. Jag ser nacklinjen som en kritisk nivå och om kursen skulle gå under nacklinjen skulle det även innebära att aktien handlas under MA 200. I ett sådant scenario skulle jag bevaka rangens trendgolv vid 2880.

Under de två till tre senaste veckorna har MA 100 och 200 rört sig uppåt med en svagt positiv lutning samtidigt som MA 20 och 50 rört sig nedåt. Nu befinner sig samtliga glidande medelvärden relativt centrerat vilket kan leda till kraftiga rörelser åt båda hållen. Fredgens candle ser jag väldigt positivt på och stängningskursen för fredagen blev dagshögsta, något som ofta indikerar på vidare uppgång kortsiktigt. Om Amazon lyckas bryta över MA 100 under veckan är nästa mål rangens trendtak. Det är av stor betydelse att sedan bryta rangens trendtak för att skapa en högre topp än högra skuldran. 

Indikatorer
MACD har skapat en högre botten och i samband med det ett positivt kors efter fredagens starka handel. Om MACD kan fortsätta att trenda upp och skapa en högre topp blir utseendet attraktivt. I ett sådant fall skulle jag börja titta på tidigare högre toppar i MACD.

OBV har rört sig sidledes tillsammans med aktiekursen. Sedan ett halvår tillbaka har OBV även noterat högre toppar i och med att Amazon handlats i rangens övre territorium. OBV trendar långsiktigt uppåt och har nyligen testat av en viktig stödnivå (se gröna zonen). 

ZWIPE (ZWIPE)
YTD: 57,27 %
Time Frame: DailyZwipe har upplevt starka rörelser sedan slutet av sommaren. I slutet av augusti framgick det att Eric Selin investerade 104 MNOK i Zwipe, något som fick kursen att stiga till ATH-nivåer på väldigt kort tid. Nyheten ledde till att ett stort gap skapades och nu har det täppts igen efter en hastig rekyl ner. Kursen gick precis ner och stängde gapet och köparna hittade tillbaka vid MA 100. Notera även att fib 0,618 ligger vid nivån som kursen vände vid. Aktien befinner sig fortfarande i en stigande trend där högre toppar och bottnar ständigt noteras. 

Det som Zwipe och Amazon har gemensamt kursmässigt är att de glidande medelvärdena befinner sig i en liknande position. MA 100 och 200 stiger samtidigt som MA 20 och 50 lutar nedåt. Det kan bli en kraftig rörelse om samtliga medelvärden samlas (koncentreras), det skulle med hög sannolikhet skapa en hel del volatilitet, något som kan vara värt att har i åtanke.

Ovanför kursen finns två motståndsnivåer som jag markerat ut. Det närmaste ligger runt 32,7 och det andra kring 35,5. Stöd finns även på nedsidan men min tes är att så länge kursen handlas över MA 200 så ska kursen fortsätta uppåt kortsiktigt. Tycker gapet täpptes till perfekt samtidigt som köparna kom tillbaka tydligt kring fib 0,618 vilket är positivt.

Indikatorer/Oscillatorer
MACD håller på att skapa en högre botten än den tidigare. Gapet mellan signal- och MACD-linjen har minskat senaste två veckorna och ett positivt kors inom kort tid kan tolkas som en positiv signal vilket i sin tur kan leda till fortsatt momentum.

RSI gick hastigt upp till nivåer långt över 70-nivån efter nyheten om att Eric Selin investerat i bolaget. Sedan den extrema noteringen på RSI-skalan har RSI rekylerat nedåt men har tillfälligt lyckats vända kring 34. Med det sagt har en högre botten skapats samtidigt som det fallande trendtaket har tagits ut vilket är positivt. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.