Veckans TA – v 44, 2021-11-01

Oktober är nu över och vi välkomnar november. Förra veckan handlades OMXS30 ner drygt 1,7 % medan de amerikanska indexen tillsammans stängde veckan kring ATH-nivåer. Fortsatt spännande tider med många bolag som släpper sina kvartalsrapporter. I det här avsnittet tittar vi närmare på Gigger och så gör vi en uppföljning på Zaptec och Media & Games.

Önskemål kan mejlas in till info@finanstid.se eller skicka in det som meddelande till oss på FacebookInstagram eller Linked-in.

GIGGER B (GIG B)
YTD: 27,05 %
Time Frame: Daily Giggers aktiekurs har befunnit sig i ett pressat läge vilket resulterat i att aktien har haft svårt att etablera en positiv trend eller en tydlig range. Inledningsvis under 2021 fick kursen ett lyft och ett explosivt sådant. Gigger steg över 300 % under en kort tidsperiod, uppgången visade sig vara temporär och aktien vände snabbt ner. Idag handlas aktien nära de nivåerna som kursuppgången på 300 % hade sitt ursprung ifrån. Aktien stängde på 1,24 under förra veckan efter att handlas sidledes. Om vi drar en Fib retracement från 0,666 upp till högsta toppen i grafen (3,3) så ser vi att fib 0,786 nivån agerar som ett stöd. Kursen har vi några tidigare skeden svansat ner mot den nivån och mött en starkare köpkraft.

Kursen har efter toppen på 3,3 ständigt noterat lägre toppar vilket är negativt rent tekniskt, det ger indikationer på att säljarna tar över på allt lägre nivåer. Det positiv är dock att köparna har visat köpvilja under en längre tid på samma nivåer (mellan fib 0,618 och 0,786). Genom att dra en fallande trendlinje så illustreras ett säljtrycket varje gång trendlinjen har utmanats. Jag tycker kursen ser väldigt intressant ut eftersom kursen inom kort tid måste välja riktning. Aktiekursen börjar klämmas ihop mellan den starka stödnivån som representeras av fib 0,786 och den fallande trendlinjen. Min tro är att aktien kommer göra en kraftig rörelse inom kort just på grund av den minskade volatiliteten. Om man tittar på Bollingerbanden kan man se att aktien börjar stabilisera sig kring dessa nivåer. Det är känt att lägen med låg volatilitet så småningom resulterar i hög volatilitet.

Indikatorer
Volym har minskat under senaste tiden, något som är positivt när aktien handlas i en fallande riktning. Det är ett tecken på att antalet säljare börjar avta vilket är något som brukar ske närmare en bottenformation. 

MACD har under en längre tid befunnit sig strax under nollnivån. Om vi blickar på MACD så kan vi tydligt se att de två senaste gångerna som MACD bryter över nollnivån så sker starka rörelser på uppåt i aktiekursen. Potentiellt kan Gigger stå inför en liknande rörelse igen inom närtid, men hittills är det inte det vi ser. Det jag vill säga är att det kan vara värt att ha koll på hur MACD reagerar vid ett potentiellt utbrott över nollnivån då det historiskt lett till positiva impulser.

ZAPTEC (ZAP)
YTD: 23,27 %
Time Frame: Daily
Vi gör en uppföljning på Zaptec eftersom en väldigt intressant sak skedde under föregående veckans handel. Senaste gången vi tittade på Zaptec så hade vi en misstanke om att aktien skulle börja forma handtaget i den välkända “Cup and Handle” formationen. Jag har korrigerat handtaget sedan dess och lutningen på taket blev mycket brantare än vad jag hade tänkt mig. Jag väntade mig att aktien skulle handlas ner en bit i någon form av trendkanal i och med den explosivartade uppgången som aktien upplevde under slutet av augusti. I en Cup and Handle formation är det viktigt att aktien inte trendar ner allt för länge, det kan leda till att investerare börjar förkasta formationen och en mer bearish kontext kan ta över.

Zaptec har nyligen rekylerat ner till fib 0,618 samt MA 200 och respekterat nivån på ett tydligt sätt. Två svansar har noterats under fib 0,618 vilket tyder på att köparna väntat på dessa nivåer och agerat snabbt. Men som sagt det intressant som hänt i grafen är att direkt efter testet av fib 0,618 så har en stor grön candle formats under fredagen och därmed också noterat en stängningskurs på 55 NOK vilket är strax över det lutande trendtaket. Jag personligen tror på vidare uppgång eftersom att utbrottet skedde med tilltagande volym. Dock finns det gott med motstånd på ovansidan och ett återtest i daily kanske måste ske initialt för att bekräfta utbrottet ytterligare.

Indikatorer/Oscillatorer
MACD har fallit fritt från senaste signifikanta toppen. Efter att MACD-linjen korsade signal-linjen ovanifrån började momentumet avta och den impulsiva uppgången var över. I dagsläget befinner sig MACD strax under noll-nivån men den bilden kan förändras snabbt. Det säger jag eftersom att fredagens starka uppgång på 6,38 % gjorde att momentum indikatorn formade ett kors, MACD-linjen korsade nu istället Signal-linjen underifrån vilket är något som inom TA-världen tolkas som positivt. 

Stochastic (14, 3, 3)
En oscillator som jag hittills inte använt mig utav i tidigare veckors tekniska analyser. Jag använder den här momentum indikatorn relativt ofta och det är högtid att den inkluderas i Veckans TA. Vi kan identifiera en positiv divergens som formades i det översålda territoriet, något som fick stochastic att ta sig ut ur översålda zonen. Nu utmanas tidigare toppen i stochastic kring 62, om den toppen tas ut är min tro att stochastic ska marschera upp till 80-nivån. Det skulle vara positivt eftersom kombinationen av att momentum indikatorer redovisar höga värden samtidigt som aktien handlas över primärtrenden är något som talat för ett generellt bullish underliggande sentiment. Intresset att gå kort brukar vara svalt när en aktie handlas i en positiv trend (över MA 200) samtidigt som momentumindikatorer noterar höga värden.

Media & Games (M8G)
YTD: 135,56 %
Time Frame: Daily
Vi har tidigare tittat på Media & Games, där och då var nyckelfrågan om aktien skulle orka hålla sig inom den stigande trendkanalen. Nu i efterhand ser vi att aktien bröt under trendgolvet och aktien har rört sig nedåt för att möta primärtrenden i en negativt lutande trendkanal. MA 200 har agerat som en stödnivå och hittills har nivån hållts vid ett fåtal test. Det horisontella stödet kring 47 tillsammans med MA 200 har tillsammans skapat en zon med högt köptryck. 

Det tilltagande köptrycket har även resulterat i att aktien brutit sig över trendkanalens tak. Efter utbrottet som skedde under förra veckan med signifikant högre volym relativt till senaste månadens handel så har även ett lyckats återtest genomförts. På uppsidan agerar 50-nivån som ett motstånd och aktien har inte lyckats bryta över denna nivån än. 50 SEK kan även ses som en psykologisk nivå eftersom det är stort jämnt tal (många lägger ordrar på stora jämna tal, 10, 50, 100 osv). Om vi blickar tillbaka i grafen kan vi se att 50-nivån har agerat som en tydlig stöd- och motståndsnivå. 

Jag tycker grafen talar mer för uppgång inom nära framtid, de starkaste signalerna är den positiva reaktionen vid MA 200 samt utbrottet från den fallande trendkanalen. Det kan alltid vara svårt att veta om det är ett falskt utbrott men jag tycker den tilltagande volymen bekräftar utbrottet tillsammans med det lyckade återtestet. Tycker även MACD och RSI har relativt positiva utseenden så vi tittar lite närmare på dem. 

Indikatorer/Oscillatorer
MACD har nyligen noterat sin lägsta botten sedan listningen förra året. Med andra ord en bra bit under noll-nivån vilket tyder på att momentumet har varit svagt sedan trendskiftet. Dock har MACD-linjen tagit sig över Signal-linjen och även tagit ut den fallande trendlinjen som jag ritat ut. I och med att aktien tagit sig över trendtaket tror jag att momentumet kommer att tillta och MACD kommer inom kort att utmana noll-nivån.

RSI har likt MACD även tagit ut sitt fallande trendtak vilket kan vara en indikation på att RSI ska stiga från dessa låga nivåer. Något som är värt att kommentera är att M8G aldrig haft RSI-värden under 30-nivån, det betyder att momentumet i aktien alltid varit relativt högt. Återigen ser vi att RSI vänder kring 35 nivån vilket jag tycker talar för styrka i aktien. RSI-värdet är 48 per fredagens stängningskurs, strax under 50-nivån. Om 50-nivån tas ut talar det för ett tilltagande momentum och ett potentiellt target kan bli den överköpta zonen. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids skribenter. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.