Veckans TA – v1 2022-01-03

Första börsveckan för 2022 är nu här och det är dags att ta nya tag på de finansiella marknaderna. Jag hoppas alla ni där ute har haft ett trevligt nyårsfirande trots omständigheterna och nu vill jag bara passa på och önska er alla en god fortsättning. I det här avsnittet passar vi på att titta närmare på Ferroamp Elektronik, Creades och Sectra.

Ferroamp Elektronik (FERRO)
Time Frame: Daily
Ferroamp har gått väldigt starkt sedan noteringen som ägde rum i mars 2019 och har överkastat börsen med råge under sin noterade tid. Under 2021 underpresterade tyvärr Ferroamp och steg cirka en procent under helåret jämfört med OMXSPI som steg hela 35 procent. Som vi alla vet kan inte allt gå upp utan det kommer alltid finnas vinnare och förlorare, även på börsen. Jag ser fortfarande positivt på Ferroamp rent tekniskt, mest för att grafen kan kännas igen av högre toppar och högre bottnar i det långa perspektivet. Under andra halvan av 2021 hotades den långsiktigt positiva trenden och aktien handlades under MA 200 (daily) under hela hösten. Ferroamp avslutade året med stil och lyckades stänga året över samtliga glidande medelvärdena vilket jag tycker är ett attraktivt tecken. Den rätta tolkningen är att marknaden har blivit mer positivt inställd till aktien idag i relation till den senaste gångna perioden, köparna kommer alltså tillbaka i en större utsträckning nu. 

MA 200 har fortsatt en svagt negativ lutning men visar på tendenser att plana ut sig inom kort för att möjligtvis få en positiv lutning. MA 20 har precis korsat över MA 200 samtidigt som MA 50 och 100 har potential att skapa två positiva medelvärdeskors inom närtiden vilket kan attrahera ytterligare aktörer som agerar på positivt momentum. I och med senaste uppgången som motsvarar 31,5 procent från bottennivån kring 61 SEK har ett viktigt motstånd tagits ut som nu börjat agera stödområde. När motståndet initialt bröts skapdes en kraftig rörelse på uppsidan och sedan dess har stödet på 72 – 74 SEK testats av. Jag gillar utseendet i aktiekursen sedan oktoberbotten, efter den satta botten har en ny högre topp printats samtidigt som vi kan rita ut en tydligt stigande trendlinje som fungerar som stöd längs vägen. Senaste tidens rörelse har även resulterat i att den långsiktiga trenden hålls intakt. Min tro är den större fallande trendlinjen ska utmanas under första kvartalet 2022 och om det motståndet tas ut är det inte omöjligt att tidigare ATH nivåer ska testas av kort därefter. 

Oscillatorer/Indikatorer
I RSI har en positiv trendkanal skapats med en relativt hälsosam lutning. Vid morgonens öppning har RSI ett värde som motsvara cirka 60. Det finns med andra ord utrymme kvar på uppsidan innan vissa gör tolkningen att Ferroamp är överköpt. Det är dock någonting man vill se i en uppåtgående trend, det betyder egentligen bara att momentumet är starkt men såklart kan det finnas risk för temporär överhettning och då kan aktien gå in i en lite lugnare period.

MACD har visat lite styrketecken på sistone och har exempelvis tagit sig över nollnivån samtidigt som en högre topp och högre botten har skapats. Nästa steg som skulle kunna tolkas som en starkt positiv signal är om de senaste två toppnivåerna kan tas ut, i ett sådant skede bör den fallande trendlinjen tas ut i aktiegrafen. 

Creades (CRED A)
Time Frame: 4H
Creades handlas kring intressant prisnivåer samtidigt som substanspremien är historiskt hög. Alltid svårt att veta vad marknaden är villig att betala för ett investmentbolag men det som tydligt kan utläsas är att många vill ha exponering mot Creades onoterade portfölj som karaktäriseras av tillväxtbolag inom olika branscher. Premien ligger idag på 64 procent och avlsutade 2021 med den högsta stängningskursen historiskt sett. Creades har avancerat upp till nya toppar efter att ha brutit upp ur en tidigare bullflagga. Innan dess befann sig aktien i en konsolideringsfas som avslutades efter att aktiekursen bröt sig upp över primärtrenden. Ett större stödområde skapades kring 98 -101 SEK som var golvet i konsolideringskanalen. Ytterliggare stödområde återfinns på lite högre nivåer (122 – 124 SEK) och jag tror personligen att detta kan vara ett intressant område för Creades att testa av om det skulle uppstå en motreaktion vid nuvarande toppnivåer. Det är alltid positivt med nya ATH-nivåer men det kan alltid vara utmanande att bara fortsätta klättra när substanspremien är så hög som den är samtidigt som svaghetstecken kan utlysas ur både RSI och MACD. 

I MACD har ett negativt medelvärdeskors printats vid en signifikant topp, något som signalerar för avtagande momentum inom ett relativt kort tidsintervall. Samtidigt har RSI börjat genererar en negativ divergens i det överköpta territoriet, något som jag misstänker kommer leda till en nedkylning i aktiekursen som ett direkt resultat av ett temporärt avtagande momentum. 

Sectra B (SECT B)
Time Frame: 4H
Sectra missade förväntningarna på senaste kvartalsrapporten som publicerades 10 december, något som fick aktiekursen att sjunka som mest 11,5 procent den dagen. Sedan dess sattes en botten runt 175 SEK och därefter har Sectra gått starkt och har faktiskt noterat en högre stängningskurs jämfört med tidigare dag åtta handelsdagar i rad. Aktien handlas nu kring nivåerna som aktien handlades vid innan rapporten. I fyratimmarsgrafen befinner sig kursen strax under primärtrenden, i dagsgrafen befinner sig aktiekursen en bit över MA 200 samtidigt som en positiv divergens har skapats mellan de två senaste bottnarna (markerade i grafen). I det längre perspektivet hålls den positiva trenden intakt, dock ställer jag mig mer kritisk till fyratimmarsgrafen och har därför valt att titta närmare på den. 

I fyratimmarsgrafen finns det risk för att en huvudskuldra-formation formeras så småningom. Vi kan nu se att den högra skuldran potentiellt sätt börjar sätta sin form, det betyder att en topp inom kort bör vara satt för att sedan följas upp av en rekyl på nedsidan ner mot nacklinjen. Sectra har gått väldigt starkt under lite mer än en veckas tid och det känns kortsiktigt överköpt samtidigt som MA 200 ligger som motstånd strax över nuvarande prisnivå. Om detta scenario skulle utspelas sig, alltså att Sectra börjar rekylera efter att stött i MA 200 tror jag det finns stort värde att övervaka den stigande nacklinjen då det kommer vara ett viktigt stödområde som avgör om huvudskuldran konfirmeras eller inte. Utöver nacklinjen så återfinns även MA 20 och 50 en liten bit under nuvarande aktiekurs, självklart kan de också agera stöd vid ett potentiellt mindre nedställ. En huvudskuldra-formation har en negativ ton men kom ihåg att formationen ännu inte formats, detta är endast jag som spekulerar i ett möjligt scenario som skulle kunna skapa ett nedställ när säljsignalen väl ges.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.