Veckans TA – v4 2022-01-24

2022 fortsätter fortfarande svagt inledningsvis och breda OMXSGI är ner cirka 9 procent än så länge. Många aktier noteras under sina primärtrender både på svenska börsen men även borta i USA. Riskaptiten har helt klart avtagit efter att all time high nivåer printades i samband med julrallyt 2021. I det här avsnittet tittar vi närmare på Bitcoin som kan användas för att ta tempen på just marknadens riskvilja. Utöver kryptovalutan tittar vi även på den tekniska biten för Lundin Mining som potentiellt kan bryta över en viktig motståndsnivå inom kort. Slutligen kikar vi även på danska vindkraftsbolaget som befinner sig i en “Bear trend”.

Bitcoin/USD
YTD: – 25 %
Time Frame: Daily

BTC/USD Daily

Bitcoin befinner sig mer än 20 procent under sin 52-veckors högsta vilket innebär att kryptovalutan befinner sig i en “Bear marknad”. Nedgången har tilltagit sedan toppnoteringen och värdet har halverats på väldigt kort tid. Bitcoin och många andra kryptovalutor är kända för sin höga volatilitet, något som möjligtvis är ett resultat av att tillgången är väldigt enkel att spekulera i. Vissa tror att Bitcoin ska vara värt avsevärt mycket mer än exempelvis 35 000 USD medan andra menar att valutan i sig är helt värdelös. Dessutom tror jag att teknisk analys är mer applicerbart på krypto överlag just för att det inte kommuniceras lika mycket fundamental information till marknaden jämfört med vad som kommuniceras via ett börsnoterat bolag. Detta leder till att flera använder sig utav teknisk analys och det betyder i sin tur att marknaden reagerar starkare när tekniska signaler genereras eller vid psykologiska prisnivåer såsom 30 000, 40 000 och 50 000 USD.

Bitcoin börjar närma sig ett väldigt viktigt stödområde kring 30 000 – 28 000 USD. Vid den senaste rekylen kan vi se att den nivån sög upp säljtrycket vilket gjorde att kryptovalutan kunde ta sig upp till nya höjder. Min tro är att stödområdet skall testas av eftersom att många marknadsaktörer är medvetna om nivån, dels för att de inte glömt vad förra återtestet resulterade i. Senaste gången Bitcoin handlades runt 30 000 USD var i somras och jag tror som sagt marknaden kommer att komma överens om att nivån skall testas av igen, känns lite som att många väntar på den bekräftelsen men självklart kan jag ha fel. 

Den här kursnedgången har inneburit att samtliga glidande medelvärden noteras ovanför Bitcoin. Såklart ett negativt utseende samtidigt som jag tycker mig se en “Huvudskuldra-formation som nyligen har bekräftats. För den som vill gå lång Bitcoin så är det viktigt att volymen avtar successivt samtidigt som volatiliteten minskar. Det hade varit positivt om Bitcoin orkar röra sig sidledes runt 30 000 USD eller strax ovanför, det hade i alla fall jag sett som en tydlig indikation på att köparna börjar komma tillbaka vilket är extra viktigt vid kritiska prisnivåer.  

Om nivån inte håller tror jag på ytterligare nedgång, möjligtvis ner mot 20 000 USD vilket jag ser som nästa signifikanta stödnivå. Där är vi inte idag utan det gäller att fokusera på nutiden för det är här och nu vi måste agera och göra beslut.

Lundin Mining AB
YTD: 12,77 %
Time Frame: Daily

Lundin Mining, Daily

Här är det lite positivare tongångar, Lundin Mining har börjat notera högre bottnar och toppar på sistone men är fortfarande ner cirka 26 procent från sin all time high notering som sattes på 108,3 SEK under april 2021. I år har aktien avancerat drygt 13 procent samtidigt som stockholmsbörsen (OMXSGI) är ner 9 procent. Lundin Mining visar med andra ord på relativ styrka vilket är positivt.

Aktien bröt under primärtrenden i somras och lyckades inte ta tillbaka nivån vilket ledde till att aktien rörde sig nedåt och sedan dess har aktien befunnit sig i en konsolideringsfas. Under föregående veckan tog sig Lundin Mining över primärtrenden och har testat av nivån vid två tillfällen och hittills har MA 200 agerat som stöd vilket är positivt. De andra glidande medelvärdena har börjat få en allt positivare lutning och om de så småningom lyckas ta sig över MA 200 så är min tro att aktiekursen sätter sikte på de tidigare topparna kring 107 SEK.

Sedan bottennoteringen i höstas är aktien upp 36 procent och RSI befinner sig på höga nivåer, dock finns det lite mer utrymme på uppsidan i momentumindikatorn. MACD har stigit i och med senaste prisrörelsen och har lyckats etablera sig ovanför nollnivån. Trenden i båda indikatorerna är positiva och det återspeglas såklart i kursgrafen. Dock finns det ett större motståndsområde strax ovanför fredagens stängningskurs. Ett potentiellt utbrott norrut skulle kunna innebära att köpkraften tilltar ytterligare och i ett sådant scenario skulle konsolideringsfasen anses vara avslutad. Om nivån inte tas ut inom kort så tror jag mer på en prisrörelse i sidledes. 

Vestas Wind Systems A/S (VWS)
YTD: -11,92 %
Time Frame: Weekly

Vestas Wind Systems, Weekly

Vestas är ner närmare 45 procent från sin högsta topp på 321 DKK som printades under början av fjolåret. Aktien har sedan dess pendlat i en nedåtgående trendkanal som kan ritas ut genom att knyta ihop de två senaste topparna och de två senaste bottnarna. I dagsläget befinner sig Vestas Wind Systems i den nedre delen av den breda trendkanalen efter att studsat kraftigt på trendgolvet för några veckor sedan. I den rörelsen steg Vestasaktien dryga 15 procent under en kort period, dock representerades uppgången av svag volym och aktien har rekylerat ner efter att ha slagit i motståndet kring 205 DKK med allt högre volym.

Vestas Wind Systems befinner sig under primärtrenden och jag kan inte se några tydliga indikationer på att en botten är nådd. Volymen är fortfarande hög i den nedåtgående trenden, något som jag vill se att det blir ändring på innan jag blir positivt inställd. Möjligtvis att en dubbelbotten kan formas om aktien skulle testa av trendgolvet igen för att studsa upp igen. RSI 9 befinner sig på nivåer som tidigare fått aktien att vända uppåt. Vid tre tidigare tillfällen har RSI vänt vid dessa nivåer och vid två av de tre gånger har RSI avancerat upp till överköpt nivåer i nästkommande rörelse. Om detta mönster ska repeteras bör aktien stiga upp mot mitten av trendkanalen vilket är runt fib 0,5.

MACD har brutit sig under nollnivån och fortsätter falla för att så småningom skapa den lägsta noteringen sedan 2008. Momentummässigt är aktien väldigt svag och det finns risk för att stödnivån kring 146 skall testas av om trendgolvet inte håller. I diagreammet har jag dragit en “Fibonacci Retracement” från botten under våren 2020 till toppen 2021. Vi kan se att aktien handlas runt fib 0,618 som enligt många anses vara en viktig prisnivå. Ett fall under nivån är ett svaghetstecken som kan innebära tilltagande kursfall, men det återstår att se. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.