Bolag: Sensec Holding
Kortnamn: SECS
Antal aktier: 128 238 933 st
Aktiekurs vid analys: 0,675 SEK
Marknadsvärde: 86,56 MSEK
Börslista: First North
Skribent: Mattias Ahlberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

 

Kort om Sensec
Sensec AB bedriver verksamhet i att sälja, marknadsföra och utföra teknisk service av säkerhetsprodukter som  röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, Hazmatutrustning samt kameraövervakning.

Verksamhetsområdena är i huvudsak säkerhetskontroll vid in- och utpassering, bagagekontroll, fordonskontroll och kontroll av inkommande post/paket. Sensec AB erbjuder färdiga lösningar för utförande av säkerhetskontroll som rådgivning, teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensecs utbildningsavdelning erbjuder flera typer av säkerhetsutbildningar samt tekniska utbildningar.

Den senaste tidens kommunikation med marknaden
En sammanfattning i urval och omvänd kronologisk ordning följer här för att skapa en lättförståelig översikt om vart bolaget är på väg och vilken strategi man valt.

I slutet av 2019 rapporteras att Sensec förlänger sitt funktionsavtal med Swedavia för ytterligare 2 år med start 1 januari 2020. Värdet av avtalet är ca 30 MSEK över avtalsperioden. Hela PM:et kan läsas här.

Redan den 23 januari kommer nästa PM om att Sensec har vunnit en upphandling till Västra Götalandsregionen (VGR) i detektionsutrustning. Upphandlingens huvudsak handlar om detektion och tillhörande servicetjänster. Ordervärdet är uppskattat till drygt 8 MSEK över hela avtalsperioden. Hela PM:et kan läsas här.

I början av mars rapporteras om ett insynsköp då styrelseledamot Thomas Lundin har förvärvat 100 000 aktier per datum 200309 för kurs 0,55 i Sensec Holding AB.
Hela PM:et kan läsas här.

I början av april vidtas åtgärder för att säkerställa driften. Det handlar om att korttidspermittera viss personal och lite annat. Hela PM:et kan läsas här.

Den 12 maj kommer ett PM som sticker ut från mängden. Det beskriver nämligen en oerhört offensiv strategi för tillväxt och påvisar en ambitionsnivå som inte har setts tidigare från bolaget. Jag återger hela eftersom det är en påtaglig eskalering av bolaget ambitioner.

“Sensec satsar offensivt i Norden

Vid dagens styrelsemöte i Sensec Holding AB (publ) har styrelsen fattat beslut om en offensiv satsning, där förvärv av ett antal bolag ska genomföras och därmed bygga en stark nordisk säkerhetskoncern.

Sensec har lagt en plan som innefattar förvärv i samtliga nordiska länder med prioritering på att stärka upp affärsområdet Perimeter Protection och samtidigt fortsätta etableringen av Checkpoints.

Styrelsen låter meddela att de nya målsättningarna vid utgången av 2022 är:

  • Bli ledande på den nordiska marknaden
  • Uppnå en omsättning om ca 480-500 MSEK
  • Fortsätta växa genom förvärv
  • Utöka satsningen på Perimeter Protection”

Sensec taktar vid tillfället för PM offentliggörande strax över 100 MSEK per år, alltså ska man förvärva sig upp till att femdubbla omsättningen på 2,5 år, det är en mycket aggressiv strategi, som också mottogs mycket väl av marknaden.

Efter detta omvälvande besked har PM om mindre affärer och lite insynsköp duggat tätt, men ingenting konkret om den nya förvärvsstrategin. Bra kommunikation med marknaden ska dock premieras oavsett och i det avseendet gör Sensec ett tämligen bra jobb.

Förvärvsstrategin avgörande för förtroendet och aktiekursen
Aktien har sedan sin storhetstid i juli 2018, alltså drygt två år sedan, tappat stor del av sitt värde, då noterade den som högst 2,91 SEK och nu alltså under 70 öre.
Fundamentan är bra, bolaget är välmående, har ett kassaflöde och tjänar en del pengar, inga orosmoln så långt, det här är inte ett bolag som kommer att kasta in handduken. Men man måste nog i närtid börja visa upp att man menade allvar med den aggressiva strategin som presenterades i maj. Min bedömning är att om det inte kommer information om förvärv så finns det rätt få andra nyheter som kan lyfta kursen märkbart medan om det kommer konkreta signaler om förvärv så kan man nog räkna med ett rejält lyft för aktien. Fallhöjden är enligt mig mycket begränsad med den livskraft bolaget har i förhållande till sitt marknadsvärde.

Covid-19 påverkan på bolaget
Eftersom en av nyckelkunderna är Swedavia så kan man tänka sig att Sensec har drabbats enormt hårt av den totalt nollade aktiviteten på flygplatserna världen över. Bolaget låter dock meddela att det inte är så farligt som man kan tro av den enkla anledningen att avtalen med Swedavia sträcker sig över lång tid och påverkas inte nämnvärt av kortare stillestånd på flygplatserna.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis så tror jag att det finns en väsentlig uppsida men en ganska begränsad nedsida, orsakerna kan läsas i analysen.
Kan Sensec presentera ett eller ett par förvärv i närtid och på så vis visa att de menar allvar med sin strategi så tror jag att vi har en fantastisk resa framför oss upp till de nivåer vi såg för dryga två år sedan. Det skulle innebära 400 % upp.

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se