Bolag: Qiiwi Games
Kortnamn: QIIWI
Antal aktier: 9 234 852 st
Aktiekurs vid analys: 58,8 SEK
Marknadsvärde: ca 543 MSEK
Börslista: Spotlight
Skribent: Joakim Åberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Bolaget i korthet
Bolaget startas 2012 under namnet WeAreQiiwi med huvudkontor i Alingsås. Notering sker hösten 2017 och första handelsdag på AktieTorget är 13 oktober 2017. Under denna period fokuserar bolaget på spelproduktion och använder MAG interactive som publisist för spelet Backpacker som släpps 2017. Detta samarbete avslutas 27 augusti 2018 och bolaget har sedan dess utvecklat och publicerat alla spel själva. Sent 2018 offentliggör man en övergripande strategi för tidsperiod 2019 till 2021. Affärsidén är nu att man ska utveckla och publicera mobilspel riktade mot personer som lever ett vardagligt liv, så kallade “Casual Gamers”. Branded Games är ett nytt affärsområde för bolaget vilket innebär att man söker samarbeten med välkända internationella varumärken som vill engagera sin publik ytterligare via mobilspel. Detta lyckas man med och får samarbete med ITV Studios Global Entertainment för spelen Hell’s Kitchen och Coronation Street, ALL3MI för spelet Kitchen Nightmares och Endemol Shine Group för spelet MasterChef.

Under sommaren 2020 byter bolaget namn till Qiiwi Games och under hösten meddelar man att man avser byta handelsplats till Nasdaq First North under inledningen av 2021. I november 2020 annonserar Apple att de avser sänka plattformskostnaden från 30% till 15% för publicister som distribuerar via deras plattform och genererar intäkter upp till 1 MUSD per år via köp i sina spel. Qiiwi Games har i de rapporterade kvartalen för 2020 haft en majoritet av sina intäkter genererade via annonser (80%). Köp-i-spel stod för 20% av intäkterna och bolaget faller under Apples ”App Store Small Business Problem”, vilket innebär att de halverar plattformskostnaderna.

Under januari 2021 genomför bolaget en riktad nyemission om 1 000 000 aktier till en teckningskurs på 66,5 kronor. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, deltog i den Riktade Nyemissionen vilken var kraftigt övertecknad. Nettolikviden från den riktade nyemissionen avses användas för att möjliggöra ökade investeringar i marknadsföringsaktiviteter för att kunna genomföra spellanseringar samt tillvarata tillväxtmöjligheter som bolagets pipeline av spel erbjuder.

Tillväxt
Bolaget har en kraftig tillväxt och man börjar gå med vinst för helåret 2019. Omsättningen för första kvartalet 2020 ökar markant till 24 miljoner från 2,1 miljoner året innan. Kassakon första kvartalet 2020 är spelet Wordington med det mjuklanserade Hell’s Kitchen hack i häl. För helåret 2020 omsätter bolaget 108,4 MSEK, en hisnande ökning från 2019 på hela 337% (24,8 MSEK). EBITDA hamnar på 6,7 MSEK vilket förklaras av att bolaget haft en stor organisatorisk tillväxt. Vid ingången av 2020 har bolaget 21 anställde inom koncernen och vid utgången 42 stycken, en ökning på 100%. Tillväxten av personal sker uteslutet via den cypriotiska spelstudion vilket fortsatt gör att bolaget har låg personalkostnad. Under fjärde kvartalet 2020 väljer bolaget att återinvestera all vinst i marknadsföring och mjuklanserar tre nya titlar som skall skapa intäkter 2021. 2021 har enligt VDn en historiskt kraftfull pipeline och fler spel skall lanseras globalt.

Speltitlar i portföljen

Backpacker™ (2017)
Den 12 oktober 2017 lanserar bolaget spelet Backpacker™ globalt på App Store och Google Play med med MAG Interactive som är publicist.
Den 1 mars 2018 meddelar bolaget att antalet registrerade spelare passerat 1 miljon.
Den 24 maj 2018 blir Facebook-versionen av Backpacker upptagen på “Facebook Games”, vilket innebär att spelet visas på utvalda platser i Facebooks spelbutik globalt.
Den 27 juli 2018 släpps funktionen ”Backpacker Arena” globalt och i samband med detta får speltiteln extra exponering i spelbutiken Google Play.
Den 4 september 2018 överstiger antalet registrerade spelare 2 miljoner.

Word Memories (2018)
Under v.11 2018 mjuklanserar bolaget sitt nya ordspel Word Memories i Australien, Kanada och Sverige.

Wordington (2018)
Den 29 november 2018 inleder bolaget mjuklanseringen av sitt nya spel Wordington i Kanada och Sverige.
Den 27 augusti 2019 uppgår antalet registrerade spelare över 1 miljon, primärt i USA, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Frankrike.
Den 13 november 2019 uppgår antalet registrerade spelare över 2 miljoner.
Den 30 december 2019 uppgår antalet registrerade spelare över 3 miljoner primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien och Spanien.
Den 23 februari 2020 uppgår antalet registrerade spelare 5 miljoner.
Den 14 april 2020 uppgår antalet registrerade spelare 7,5 miljoner.
Den 27 maj 2020 uppgår antalet registrerade spelare 10 miljoner, primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien.
Den 5 oktober 2020 uppgår antalet registrerade spelare 15 miljoner.

Magic Gifts 2 (2018)
Den 5 december 2018 inleder bolaget mjuklanseringen av sitt nya Match-3-spel Magic Gifts 2 i Cypern, Kanada, Indien och Sverige.

Hell’s Kitchen (2019)
Den 17 september 2019 meddelar bolaget att man inleder mjuklanseringen av sitt nya match-3-spel som går under det världskända internationella varumärket Hell’s Kitchen.
Den 28 november 2019 inleds den globala mjuklanseringen. Spelet finns nu tillgängligt för nedladdning i samtliga länder på plattformarna Apple App Store, Google Play­­ och Amazon App Store.
Den 23 mars 2020 uppgår antalet registrerade spelare 1 miljon, primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.
Den 30 april 2020 inleder bolaget sin globala lansering av Hell’s Kitchen.
Den 8 juni 2020 uppgår antalet registrerade spelare 2 miljoner.
Den 20 november 2020 uppgår antalet registrerade spelare 3 miljoner, primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland.

Trivia Mansion (2020)
Den 19 augusti 2020 meddelar bolaget att man inleder mjuklanseringen av sitt nya frågesportsspel Trivia Mansion. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington
Den 2 november 2020 inleder bolaget den globala mjuklanseringen.

Coronation Street (2020)
Den 30 september 2020 meddelarbolaget att man inleder mjuklanseringen av sitt nya ordspel som går under det välkända varumärket Coronation Street och görs i samarbete med ITV.
Den 15 december 2020 inleder bolaget den globala mjuklanseringen.

Puzzleton (2020)
Den 30 september 2020 meddelar bolaget att man inleder mjuklanseringen av sitt nya match-3-spel Puzzleton. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington.
Den 2 november 2020 inleder man den globala mjuklanseringen.

Kitchen Nightmares (kommer 2021)
Midsomer Murders (kommer 2021)
MasterChef (kommer 2021)
Extreme Makeover: Home Edition (kommer 2021)

 

Förvärv
Den 25 juni 2018 meddelar bolaget att man ingått avtal om förvärv av den utländska spelstudion Milliplay bserat på Cypern. Milliplay grundades av den den svenske IT-entreprenören Robert Olsson sommaren 2016 och är en ung och innovativ mobilspelstudio specialiserad inom speltypen match-3. Detta är en särskild typ av pusselspel som gjorts världskänd och enormt populär under de senaste åren av spel som Candy Crush Saga, Gummy Drop, Bejeweled Blitz och många fler..

Samarbeten
Den 31 januari 2019 meddelar bolaget att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal med ITV Studios Global Entertainment avseende att utveckla och publicera ett Match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen. Samarbetet markerar en oerhört spännande start för Qiiwi’s nya verksamhetsområde ”Branded Games”.

Den 29 november 2019 meddelar bolaget att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel under varumärket Coronation Street. Coronation Street är den mest populära engelska såpoperan och har visats på ITV sedan 1960, vilket gör den till den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen.

Den 1 juli 2020 meddelar bolaget att man ingått strategiska samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel för det legendariska detektivdramat Midsomer Murders (Morden i Midsomer) och ett match-3-spel för succé-realityserien Kitchen Nightmares. Samarbetet markerar det tredje och fjärde spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar inom sitt affärsområde ”Branded Games” och de två första tillsammans med ALL3MI.

Den 30 juli 2020 meddelar bolaget att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel för världens mest framgångsrika TV-matunderhållningsprogram, MasterChef. Endemol Shine Group tillsammans med sin ägare Banijay utgör världens största producent och distributör av TV-innehållning, med verksamhet över 22 territorier genom fler än 120 produktionsbolag. 2019 utvecklade och distribuerade Endemol Shine Group format med ursprung i 12 olika länder, inklusive det globala super-varumärket MasterChef, som hade sitt absolut bästa år någonsin under 2019.

Den 21 januari 2021 meddelar bolaget att man ingått ett flerårigt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel under varumärket Extreme Makeover: Home Edition. I samarbete med Banijay Brands kommer Qiiwi Games att ansvara för utveckling, publicering och marknadsföring av det nya spelet som kommer baseras på den globala renoveringshiten Extreme Makeover: Home Edition. Pusselspelet lanseras under senare delen av 2021.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se