Bolag: iZafe Group
Kortnamn: IZAFE B
Antal aktier: 34 180 879 st
Aktiekurs vid analys: 2,37 SEK
Marknadsvärde: 81 MSEK
Börslista: First North Stockholm
Skribent: Jennifer Berntsson 

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

iZafe Group är ett Life-Science bolag som erbjuder sina kunder den patenterade läkemedelsautomaten Dosell för säkrare medicinering i hemmet och på äldreboenden. Varje dag i Sverige läggs i snitt 300 människor in på sjukhus på grund av felaktig medicinering vilket gör att många människor utsätts för stort lidande såväl som det bidrar till stora kostnader för samhället. Dosell ser till att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt så att patienten får sin medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal eller anhörig om den blir utebliven. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls. iZafe Group erbjuder sina kunder att hyra dosell genom leasing där avtalsperioden är 2 år med möjlighet till förlängning. 

Dosell är en automatisk dispenserare av dosförpackade läkemedel på rulle. Den inbyggda kameran läser av datum och klockslag på varje dospåse. När tidpunkten för att ta mediciner infaller, klipper Dosell av dospåsen och matar ut den. En ljud- och ljussignal följer och påminner om att det finns mediciner som ska tas. I en Dosell där en extern part administrerar enheten finns även möjligheten att skicka en notifiering till en anhörig eller en vårdgivare, om något blivit fel eller om dospåsen inte tagits ut efter en viss tid. Dosell kopplas till ett vanligt vägguttag med medföljande nätadapter. För att säkerställa funktionen är Dosell även försedd med ett reservkraftsystem i form av inbyggda och uppladdningsbara batterier. Om strömförsörjningen via nätadaptern skulle försvinna, till exempel vid ett strömavbrott eller att den oavsiktligt dras ut, går Dosell automatiskt över till batteridrift. För att kunna göra inställningar och ladda Dosell med dospåsar krävs det att den kopplas ihop med smartphone-appen Dosell, som finns att ladda ner gratis på App Store och Google Play. Den som får sina dospåsar dispenserade av Dosell behöver inte ha tillgång till appen, om denne har någon annan i sin närhet som är medicineringsansvarig och hjälper till med inställningar och påfyllning av dospåsar. Dosell kan användas till alla existerande dosleverantörer och dospåsar som finns på den svenska marknaden.

iZafe Group har under kort tid etablerat sig både på den norska, svenska, finska och italienska marknaden där den största marknadsföringen just nu intensifieras. iZafe Group har i Sverige tecknat ett partneravtal med Doro AV samt genomfört pilotprojekt tillsammans med vårdbolagen Attendo och TioHundra. Nyligen ingick iZafe Group en avsiktsförklaring med Apoteket AB för att undersöka möjligheterna att teckna ett samarbetsavtal mellan parterna och introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige via Apotekets kanaler. Apoteket är idag en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden och ett avtal kan öppna upp för en direktmarknad mot de fler än 200.000 personer som idag medicinerar via dospåsar. 

I Norge har iZafe Groups partner Hepro AS vunnit en nationell upphandling där Dosell ingår som en av tre läkemedelsdispensers. Upphandlingen som är den hittills största i Norge avseende välfärdsteknologi avser försörjningen av cirka 1800 läkemedelsdispensers till totalt 62 norska kommuner. Förutom upphandlingen har iZafe Group även genomfört ett framgångsrikt pilotprojekt med Doro Care AS vars positivia resultat mynnade ut i att Doro beställde 50 robotar som just nu implementerats hos brukare i en av de 30 kommuner där Doro erbjuder sin välfärdsplattform.

Under 2019 slöts ett avtal som innebär att Dosell exklusivt ingår som en av produkterna i ett nätverk av strategiskt utvalda samarbetspartners inom tjänsten Sempli Farma som finns etablerat i Italien. En aktiv marknadsföring av Dosell sker just nu på sociala medier i Italien och man vänder sig främst emot 2000 apotek. 

Nyligen har iZafe Group även tecknat ett partneravtal med det amerikanska vårdföretaget Hippo Technologies för att utveckla en global helhetstjänst för läkemedelsdispensering. Hippos affärside är att betjänta patienter och anhöriga genom att leda övergången till virtuell vård av leverantörer och utbildare samt utöka tillgången på klinisk expertis och teknik för att förbättra kvaliteten på vården. Hippo har ett stort globalt nätverk och vänder sig främst mot marknaderna i USA, Kanada och Europa.

I början av 2021 inledde iZafe Group tre stora pilotprojekt i Finland där målet nu ligger på att få Dosell inkluderad i ett flertal upphandlingar under året. Resultaten från pilotprojektet kommer att utgöra beslutsgrund för ett kommande kommersiellt upplägg som en integrerad lösning med automatiserad dispensering via dospåsar och läkemedelsrobotar. 

Förutom lanseringen av Dosell i Norden och i Italien har bolaget även planer på att bredda verksamheten genom samarbetspartners i USA, Tyskland, Belgien, Holland och Luxemburg. iZafe Group för också dialoger med aktörer i Danmark, Polen, Indien, Åland och Schweiz.

Felmedicinering är ett stort problem i samhället och varje dag läggs 300 personer in på sjukhus i Sverige på grund av denna anledning. I genomsnitt dör fem äldre personer varje dag på grund av felaktig medicinering till följd av att patienten har tagit fel tabletter, överdoserat eller missat sin medicin. Med bättre uppsikt över vilka läkemedel patienten tar, och när de tas, minskar risken för läkemedelsskador och belastning sjukvården. Sveriges regering meddelade under 2020 att 430 miljoner kronor avsatts för att stärka vården och äldreomsorgen digitalt. Läkemedelsrobotar lyfts fram som viktiga för att öka effektivitet och kvalitet. Genom att använda sig av Dosell räknar man med att man kan spara in minst en timme om dagen per patient för medicinkontroll vilket idag kostar 2,5 miljarder kronor i månaden för Sveriges kommuner. 

Mer än 8,8 miljoner italienare över 65 år tar mer än fem tabletter om dagen, och drygt hälften av dem följer inte sina läkemedelsbehandlingar. Det resulterar i ökad dödlighet, sjuklighet och sjukvårdskostnader. Det är skador som kostar samhället drygt 20 miljarder EURO årligen. Med Dosell kan vård- och hemtjänstpersonal fjärrstyra och övervaka patientens medicinering på distans. På så sätt frigörs värdefull tid från läkemedelshantering till annat viktigt patientarbete. När personalen inte behöver lägga tid på läkemedelshantering blir besöken mindre stressiga och patienten kan få mer personlig service och kvalitativ omvårdnad. Den aktiva patienten slipper anpassa sin vardag till tiderna för hembesök och kan leva ett friare liv. Vi blir dessutom allt äldre och enligt SCB förväntas antalet personer över 80 år öka med 50% mellan åren 2017 och 2027. Det skapar ett stort tryck på sjukvården och risken för felmedicineringar kommer att öka. 

 

”Vi har etablerat ett brett partnernätverk i Sverige, Norge, Finland, Italien och nu senast i USA. Som tidigare har kommunicerats, har vi med hjälp av våra partners och deras kunder utvecklat Dosell för att bli ännu mer användarvänlig. Under första kvartalet 2021 kommer produktion av den nya uppdaterade versionen av Dosell att inledas och vi har i och med detta redan fått in 450 förhandsbeställningar, vilka kommer levereras under 2021 i takt med att de tillverkas.” – Anders Segerström, VD iZafe Group.

 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se