Bolag: iApotek
Kortnamn: IAPO
Antal aktier: 20 218 831 st
Aktiekurs vid analys:  1,615 SEK
Marknadsvärde: 33,26 MSEK
Börslista: Spotlight Stock Market
Skribent: Mattias Ahlberg

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

iApotek – Positionerad för ketchupeffekt?

Affärsidé
Bolagets affärsidé är att bedriva handel inom apoteks- och kosmetikprodukter genom sina varumärken iApotek.se, Apotek365.se och Svea Apotek.

Verksamhetsbeskrivning
Apoteksmonopolet hade funnits i Sverige sedan 1971 och när det togs bort år 2009 med de primära syftena att öka tillgängligheten och generera lägre läkemedelskostnader. Sedan 2009 har fler apotek och framväxten av e-handel bidragit till en förbättrad tillgänglighet. iApotek Int AB bildades januari 2016 utifrån en vision att öka tillgängligheten för försäljning av apoteks- och kosmetikprodukter i Sverige. iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinmedel och kosmetikprodukter. iApotek och dess dotterbolag har tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet genom plattformarna iApotek.se och Apotek365.se. iApotek bedriver också försäljning av receptbelagda läkemedel genom sitt helägda dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket. PharmArt bedriver försäljning av läkemedel och kringprodukter genom sitt varumärke Svea Apotek.

Aktien och kursen
Bolaget noterades på dåvarande AktieTorget (numera Spotlight Market) i juni 2017. Man gjorde en förhållandevis tunn noteringsemission som siktade på 3,3 MSEK men övertecknades till 133 %.
Efter en rejäl dipp tillsammans med resten av marknaden i februari i år då aktien var så långt ner som 1,53 kr så fick aktien en skjuts under våren och toppnoterade på 3,91 i maj i år. Bolaget drabbades under sommaren av ett flertal insiderförsäljningar vilket påverkade aktiekursen allvarligt negativt ner ungefär till den nivån där den ligger nu och därefter har det stått och stampat lite.

Kursen är historiskt låg om man bortser från dippen vid pandemins utbrott, men jag tror att vi kan få se en ketchupeffekt av några olika anledningar.
För det första känns aktien lite bortglömd, trots 2 000 ägare på Avanza så är aktiviteten låg i forum etc. Det här är inget ovanligt i aktier som står och stampar, kommer ett par trevliga pressmeddelanden så är jag säker på att det kommer att vakna upp igen och då kan det gå fort i en tidigare bortglömd aktie. För det andra så pekar alla indikatorer åt rätt håll. Omsättningen stiger signifikant och förlusterna sjunker i en stabil takt och man närmar sig nu ett positivt resultat. Black Week genererade runt 50 % högre försäljning än förgående år. Förutom insidersälj under sommaren som inte alls behöver grunda sig i misstro på bolaget utan lika gärna kan bero på likviditetsbehov, så ser det alltså väldigt bra ut, inga raketsiffror men det går åt rätt håll.

Men utöver att det är ett ganska friskt och livskraftigt bolag så finns det en trigger som kan vända upp-och-ner fullständigt på marknadsvärdet för bolaget och därmed aktiekursen. I juni 2020 låter bolaget meddela att man påbörjar ett utvecklingsprojekt för att kunna erbjuda receptbelagda läkemedel online. Den insatte i branschen vet skillnaden mellan receptbelagda preparat och receptfria, inte minst i fråga om intjäningsmöjligheter, det är som natt och dag. Samtidigt passar man på att uppgradera Apotek365 sajt vilket var nödvändigt oavsett detta. Om man håller sin tidplan så är det här på banan under Q2 2021 och då skulle jag definitivt inte vilja sitta utanför aktien, det kan gå riktigt fort uppåt om bitarna faller på plats här.

Hela det viktiga pressmeddelandet är återgivet nedan i kursiv stil.

200624
iApotek påbörjar byggnationen av en apotekssystemlösning med avsikt att bli en apoteksaktör som kan erbjuda receptbelagda läkemedel online. Systemlösningen för receptbelagda läkemedel online kommer byggas på Apotek365 befintliga webbplattform och integreras mot Receptums MAXX-apotekssystem. Receptums MAXX-apotekssystem används av andra onlineapotek och är ett av nordens största apotekssystem för recepthantering. Steg ett omfattar byggnationen av den tekniska lösningen med en applikation som ska integrera mot MAXX-apoteksystem.
 

Detta ser vi som ett strategiskt viktigt steg för att bli än mer konkurrenskraftiga och attraktiva som onlineaktör på apoteksmarknaden. Med receptbelagda läkemedel online får vi en helt ny profil och kan konkurrera på samma villkor och förutsättningar som övriga onlineapotek. Förutom möjligheten till en helt ny kundbas med receptbelagda läkemedel får vi även andra fördelar. Ökade marknadsföringsmöjligheter då vi tex får en annan klassificering av Google vilket breddar vår annonsering och synlighet på nätet. Vi får tillgång till ett bredare online sortiment med receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter som detaljhandelsaktörer inte kan erbjuda. Vi stärker vår organisation och kompetensbas med fler farmaceuter vilket ökar vår professionella kapacitet både inom vår verksamhet och gentemot kunder. Apotek365 sajten kommer under processen även att byggas om och få en ny profil på sitt tema och utseende. Vi får en uppgraderad och förbättrad servermiljö med högre kapacitet än idag. Åtgärder som framförallt kommer öka kundupplevelse och sajtens prestanda. Detta tror vi sammantaget blir ett steg åt rätt riktning för att lyckas bli en betydande spelare på apoteksmarknaden och för att lyfta upp vår onlineverksamhet till nästa nivå.

Första steget med byggnationen av integrationsapplikationen finansieras med eget kapital. Bolagets behov för kapitalanskaffning avseende rörelsekapital för uppskalning av verksamheten, lansering och marknadsföring samt förstärka organisationen kommer att utvärderas mer. Projektet beräknas i sin helhet ta ca 10 till 12 mån att genomföra. Verksamheten och organisationen kring hantering av receptbelagda läkemedel online kommer att byggas upp och drivas från Helsingborg.

Slutsats
Tre saker behöver hända för att vi ska se en riktigt trevlig utveckling i iApotek.
1. Intresset för aktien måste väckas igen vilket jag hoppas kommer hända genom Finanstids bevakning av aktien som ingående i Veckans Aktie
2. Fortsatta bra indikationer på den finansiella utvecklingen
3. Att bitarna faller på plats runt att kunna sälja receptbelagda läkemedel online

Avslutningsvis så kan jag inte, som inbiten IR-människa, låta bli att berömma bolaget för sin marknadskommunikation. iApotek levererar månadsrapporter som är tämligen omfattande och det är något som jag som aktieägare uppskattat väldigt mycket.

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se